Bos noemt PvdA-visie op HO ‘drastisch vernieuwd’

Nieuws | de redactie
14 september 2006 | De Kenniseconomie Monitor geeft volgens PvdA-leider Wouter Bos aan dat de aanzet van het kabinet voor een innovatiebeleid mislukt is. “De ijsbreker die het Innovatieplatform volgens Balkenende zou worden, blijkt een ijsblokje dat wegsmolt onder een warme polderdeken. Zo blijkt 70% van de Nederlandse bedrijven nu al onder een van de sleutelgebieden te kunnen worden gerekend”.

Tegenover ScienceGuide zei Wouter Bos dat hij waardering heeft voor de Kenniseconomie Monitor, maar moeite heeft met de voorgenomen doorbraak van een nadere focus op innovatief succesvolle regio’s. “Ik ben voor excellentie, maar die zit volgens mij overal. Een focus op alleen Randstad en Eindhoven en Wageningen, daar schrik ik van terug. In ons verkiezingsprogramma kiezen wij voor het versterken van regio’s in datgene waar zij goed in zijn. Denk bijvoorbeeld aan Energy Valley in het Noorden van het land. Wat betreft de Randstad ben ik wel voor het voorstel van bestuurlijke sanering. Wij willen twee bestuurslagen slopen en voor de Randstad zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat provincies en waterschappen worden geschrapt. Dan zouden bestaande gemeenten en een Randstadautoriteit overblijven. Dat is ook van belang voor een effectieve kenniseconomie in de Randstad.

De Kenniseconomie Monitor wijst op het grote belang dat jongeren desnoods via doubleren en stapelen van opleidingen het maximum uit hun talent halen. Wouter Bos erkende tegenover ScienceGuide dat het beleid van PvdA-bewindslieden op dit terrein veelal contrair is geweest, ook ten aanzien van bijvoorbeeld studiefinanciering. “Ja, er zijn dan ook weinig terreinen waar onze beleidsvisie en – voorstellen zo drastisch zijn vernieuwd als bij het hoger onderwijs. Op dat punt van doorstroom van VMBO naar MBO bijvoorbeeld zie je dat veel allochtone jongeren door beroepsonderwijs een grote emancipatoire werking krijgen. En nog blijkt ons land op dat punt internationaal niet erg voorop te lopen. Dus ik ga nu niet pleiten dat studenten veel stapelen en mislukken, maar het moet wel mogelijk zijn. Het is veel beter dan de grote uitval die we nu kennen. Het bestrijden van stapelen is in dat opzicht in elk geval verkeerd”.

Naar aanleiding van Wouter Bos’ betoog op het jaarcongres van de HBO- raad voor het doorbreken van het diplomakartel, vroeg ScienceGuide aan de lijsttrekker van de PvdA waarom dit ontbureaucratiseringsvoorstel niet in het verkiezingsprogramma van de PvdA is opgenomen. Bos: “Ja, ja, ik heb dat voorgesteld. Die gedachte komt van Trude Maas, die ook in de programmacommissie zat. Het feit dat het er niet instaat, betekent dus dat ze er in mijn partij niet tegen zijn”. ScienceGuide vroeg of dit element van zijn betoog dan nu achteraf toch geen prioriteit is. Daarop zei Wouter Bos: “Ik ben bang dat ik in de voorbije jaren wel meer voorstellen heb gelanceerd die niet allemaal in het verkiezingsprogramma zijn opgenomen, ook als ik het toch echt een goed idee vond. En het verkiezingsprogramma is al zo dik, en heeft al zoveel artikelen. U moet mij dit maar vergeven”.

U vindt de Kenniseconomie Monitor 2006 hier.

Lees hier de toespraak die Wouter Bos hield bij het in ontvangst nemen van de Kenniseconomie Monitor 2006«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK