CDA om onder druk Kamerfractie

Nieuws | de redactie
27 september 2006 | CDA-fractieleider Verhagen wil het eigen verkiezingsprogram corrigeren, omdat "de fractie in de Kamer steeds tegen collegegeldverhoging en differentiatie is geweest. En dat blijft zo." De partijorganisatie geeft aan de vooravond van haar programcongres nu met nadruk aan, dat  “er geen financiële beperkingen mogen zijn voor studenten om deel te namen aan zowel de bachelors- als de mastersfase.”

De voorstellen in het verkiezingsprogram zullen dit garanderen en berichten die dit ter discussie stellen noemt het partijbestuur ‘voorbarig’, dus niet onjuist wat betreft eerdere concepten in die richting.

Na een eerste analyse op 13 september op ScienceGuide van de achterliggende berekeningen ontstond in christen- democratische HO-kringen grote onrust en klonk verzet tegen de verholen opzet van die achterliggende berekeningen. Ook vanuit de studentenorganisaties werd zeer kritisch gereageerd. Inmiddels zijn vanuit verschillende geledingen en afdelingen in de partij wijzigingsvoorstellen ingediend en zal dit weekend gestemd worden over de uiteindelijke koers terzake van het hoger onderwijs beleid.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK