D66: vijf miljard voor onderwijs

Nieuws | de redactie
5 september 2006 | Volgens D66 moet er vijf miljard geïnvesteerd worden in de kenniseconomie, waarvan 2,5 miljard in de komende kabinetsperiode. De drie prioriteiten voor de komende kabinetsperiode zijn volgens lijsttrekker Alexander Pechtold ‘onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs’.Het stelsel van leerrechten wordt wat D66 betreft al aangepast voordat het is ingevoerd: iedere student moet een persoonsgebonden budget krijgen, waardoor het voor studenten makkelijker wordt de studie te onderbreken voor bijvoorbeeld een buitenlandstage of bestuursfunctie. Voor een sociaal leenstelsel of academicibelasting voelen de sociaal-democraten niets.

Voorts willen de sociaal-democraten stimuleren dat meer jongeren wetenschapper worden. “D66 wil betere begeleiding van aio’s en oio’s voor promotieonderzoek. Om de aantrekkelijkheid van het doen van onderzoek te vergroten wordt de rechtspositie van jonge onderzoekers verbeterd. D66 wil dat de stimuleringsmaatregelen voor de aanstelling van jonge topwetenschappers worden uitgebreid naar universitaire (hoofd-) docenten. D66 wil het aantal promovendi fors verhogen evenals het aantal doorstroomplaatsen voor postdocs. Dit zal ook een positieve invloed hebben op de positie van vrouwen in de wetenschap”.

Kwaliteitsverbetering in de kennissector heeft een centrale plek in het verkiezingsprogramma van D66. Daar hoort ook bij dat Nederland wat sport betreft aan de top komt. “D66 wil dat Nederland in de toekomst de Olympische Spelen organiseert. Daarvoor moeten nu al in overleg met de sportwereld de nodige maatregelen in gang worden gezet”.

Verkiezingsprogramma D66
Financiele bijlage
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK