DARE voorbeeld voor EU

Nieuws | de redactie
27 september 2006 | Het DARE-project waarin de universiteiten al hun onderzoeksresultaten digitaal en gratis beschikbaar stellen, krijgt een Europese pendant: DRIVER. Doel is één grootschalige, virtuele bron die toegang biedt tot al het Europese wetenschappelijk materiaal.  “Nederland geldt als belangrijk voorbeeld in de wereld wat betreft de ontwikkelingen van en met repositories. Vooral de ervaring die we, gezamenlijk met alle Nederlandse universiteiten, hebben opgedaan in het nationale DARE-programma, geldt als belangrijke input voor de projecten.” zegt Leo Waaijers van Surf, projectleider Driver voor Nederland.


Het DRIVER-project (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) stoelt op de visie dat iedere vorm van onderzoeksmateriaal, inclusief wetenschappelijk technische rapporten, onderzoeksartikelen, experimenteel of observatie data, multimedia en digitale objecten, gratis toegankelijk moet zijn via een simpele internet-infrastructuur. DRIVER maakt het voor onderzoekers mogelijk om (beter) aan te sluiten bij de Europese kennisinfrastructuur met eigen materiaal en anderszijds wetenschappelijk materiaal van derden te gebruiken op een open en gestandaardiseerde manier.
Toegang tot onderzoeksinformatie is voor onderzoekers van groot belang en DRIVER draagt ook bij aan een bredere verspreiding van onderzoeksresultaten naar het grote publiek.

Europees DAREnet

Het project is een samenwerkingsverband tussen tien internationale partners en heeft tot doel om een netwerk van repositories voor Europees onderzoek op te zetten. Hiertoe zal DRIVER over heel Europa een proeftuin opzetten. Het project zal zich de komende 18 maanden ontwikkelen. Het zal gebruik maken van bestaande institutionele depots en netwerken uit landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk.  Met dit netwerk van repositories wordt het mogelijk informatiebronnen te publiceren, zoals wetenschappelijke/technische rapporten, working papers, artikelen en originele onderzoeksgegevens.

Gebruikersdiensten

Diverse gebruikersdiensten, waaronder zoeken, collectiebeheer van data, metadataprofielen en aanbevelingen, zullen in de proeftuin worden geïntegreerd. DRIVER laat onderzoekers, onderzoeksfinanciers en instituten de mogelijkheden zien van een toekomstige pan-Europese Digital Repository dienst. Beschikbaarheid van zo’n basis zou zowel academische als niet-academische dienstverleners moeten stimuleren om innovatieve en waarde toevoegende diensten te ontwikkelen gebruikmakend van de onderzoeksmaterialen. Onder verantwoordelijkheid van SURF wordt een aantal studies uitgevoerd op het gebied van technische standaarden, langdurige opslag en intellectual property rights. Bovendien wordt de huidige stand van zaken op het gebied van repositories in Europa in kaart gebracht.


 
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK