Doctoraalstudenten: dit jaar voor het laatst

Nieuws | de redactie
15 september 2006 | Studenten die nog doctoraal examen willen doen, moeten opschieten: dit jaar kan dat voor het laatst. Alleen bètastudenten hebben nog tot 2008 respijt. Na de invoering van het bachelor-mastersstelsel in 2002 kregen studenten van de universiteiten 5 jaar de tijd om hun doctoraal examen te halen.

Die regelingen werden destijds als heel coulant gezien. De meeste studenten zijn in die tijd afgestudeerd, of ingestroomd in bachelor – of masterprogramma’s. 

Met name voor studenten op de Open Universiteit komt 2007 te vroeg. “Studenten op de Open Universiteit doen vaak wel 6 tot 9 jaar over de studie”, vertelt voorzitter Bas Kuiper van Studentenbond Open Universiteit. Op de Open Universiteit geldt een overgangsregeling, die inhoudt dat drempelloos kunnen instromen in een masteropleiding als zij voor 1 september 2007 omgerekend 180 ECTS (studiepunten) hebben behaald. 180 ECTS staat gelijk aan een bachelorprogramma. Studenten die dat niet halen, dreigen een flink deel van hun vrijstellingen kwijt te raken. Want het bachelorprogramma laat veel minder ruimte voor vrijstellingen dan het oude doctoraalprogramma.

De studentenbond OU heeft er inmiddels bij het College van Bestuur op aangedrongen een soepeler regeling te treffen. Maar het universiteitsbestuur geeft geen krimp: een “generaal pardon” voor trage doctoraalstudenten zou niet eerlijk zijn voor al die studenten die door hard werken inmiddels tot de masterfase zijn toegelaten, zo laat een woordvoerder van de universiteit weten. Alleen in individuele gevallen is het College van Bestuur bereid de zogenaamde hardheidsclausule toe te passen.

De Open Universiteit benadrukt dat studenten al jaren van deze regeling op de hoogte zijn: “Elke student heeft in 2002 een persoonlijk studie-advies gekregen en een aanbod om over te stappen naar bachelor/master. Een aantal studenten heeft toendertijd ervoor gekozen om de ongedeelde opleiding af te maken en een gedeelte hiervan dreigt nu in de knel te komen. Volgens onze gegevens voldoen 175 studenten nu nog niet aan de 180 ECTS-grens (inclusief vrijstellingen), maar naar verwachting zal dit aantal, afhankelijk van het studietempo, op 1 september 2007 lager zijn. Dit najaar zal deze groep wederom een persoonlijk studie-advies ontvangen”.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK