Doorstroom beroepsonderwijs in USA

Nieuws | de redactie
26 september 2006 | Amerikaanse colleges en universiteiten kunnen de toegankelijkheid verbeteren voor arme studenten door meer inzicht te krijgen in de rol van community colleges en het behoud van inkomensafhankelijke financiële ondersteuningsstelsels. Dat zei een panel van deskundigen bij de promotie van het boek ‘ College Access: Opportunity or Privilege?.’

Het panel discussieerde onder andere over het feit dat steun gebaseerd op inkomenspositie verdrongen wordt door steun op basis van prestatie. Colleges gebruiken inkomenssteun om goed presterende studenten aan te trekken, maar zulke studenten zijn vaak al uit meer welvarende milieus. Hoogwaardige colleges met veel vermogen zijn vrijgevig met financiële steun, maar moeten volgens het panel beter rekening houden met de achtergrond van een arme student als het gaat om het beoordelen van scores en cv. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden of gezinstaken veel beslag hebben gelegd op de student en of de student wellicht minder mogelijkheden had om te participeren in buitenschoolse activiteiten. Ook zijn culturele barrières voor de deelname aan hoogwaardige colleges nog steeds merkbaar.

De algemeen heersende gedachte over de rol van community colleges is dat het instituten zijn waar studenten in twee jaar een associate degree kunnen halen. Dit is echter niet waar, volgens het panel, omdat studenten met een achterstand er vaak langer over doen en het voor hen moeilijker is om door te stromen naar een vierjarige bacheloropleiding. Maar zelfs als een student uiteindelijk geen bachelordiploma haalt kan het nog erg productief zijn om een community college te volgen, omdat vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven deze colleges veel meer inspelen op de vraag uit de markt dan andere HO-instituten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK