E-research voor humanities

Nieuws | de redactie
5 september 2006 | De nieuwe media en informatietechnologie maken ook voor de sociale en geesteswetenschappen nieuwe vormen van onderzoek en kennis mogelijk. De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat deze e-research bevorderen. 4 september is de Erasmus Virtual Knowledge Studio KNAW van start gegaan. De EUR investeert de komende 4,5 jaar bijna 2 miljoen euro in de Erasmus Studio.Zogenaamde e-science is tot nog toe vooral in de natuur- en levenswetenschappen ontwikkeld. Het gaat daarbij meestal om de opslag van en toegang tot zeer grote databestanden, de uitbreiding van rekencapaciteit, en digitale collaboratories (een soort digitale laboratoria waarin onderzoekers via het internet samenwerken). Maar e-research is ook relevant voor de geestes- en sociale wetenschappen. De koppeling van databestanden kan meer licht werpen op sociale netwerken, het web kan gebruikt worden voor nieuwe interviewtechnieken, en internet helpt om wetenschappelijke informatie sneller en efficiënter beschikbaar te stellen.
De Erasmus Studio voert in de eerste twee jaar zes onderzoeksprojecten uit, met EUR onderzoekers in de sociologie, bestuurskunde, bedrijfskunde, medische informatica en gezondheidsonderzoek, en informatiewetenschap. Zo zullen zij databases met elkaar verbinden om de politieke en economische relaties van elites in het bedrijfsleven scherper in beeld te krijgen. Ook onderzoeken zij hoe digitale middelen als blogs, e-mails en video’s kunnen worden ingezet in het betrekken van Rotterdammers bij buurtonderzoek. In samenwerking met de bibliotheek wordt gekeken hoe academici hun onderzoek op het campusweb inrichten en uitvoeren.
Medewerkers van de Erasmus Studio hebben ook oog voor mogelijk ongewenste gevolgen van de verbreiding van e- research voor de alfa- en gammagebieden. Ze zou meer traditioneel onderzoek kunnen verdringen. Daarom is niet alleen de ontwikkeling van nieuwe technieken geboden, maar ook de analyse van de werkwijze van onderzoekers in de nieuwe digitale werkomgeving.

De Erasmus Studio is een subcentrum van het nieuwe KNAW-instituut de Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences (VKS), dat sinds 1 januari 2006 in Amsterdam is gevestigd. De Erasmus Studio wordt georganiseerd vanuit de faculteiten der Sociale Wetenschappen en die der Economische Wetenschappen. Ze  zet een serie seminars op over e- research, waaraan zowel hoogleraren als gevorderde onderzoekers als promovendi en masterstudenten kunnen deelnemen.

Meer informatie? Zie  www.virtualknowledgestudio.nl«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK