Gunstige jaren voor 10 sectoren

Nieuws | de redactie
22 september 2006 | De EIM-publicatie 'Ondernemen in de sectoren' biedt inzicht in de actuele stand van zaken in 10 sectoren met feiten en ontwikkelingen van het midden- en kleinbedrijf. De jaren 2005 tot en met 2007 laten een gunstig beeld zien voor de sectoren: voedings- en genotmiddelenindustrie, metaal- en elektronische industrie, bouwnijverheid, autosector, groothandel, detailhandel, horeca, catering en verblijfsrecreatie, transportsector, zakelijke dienstverlening, en overige dienstverlening.


Voedings- en genotmiddelenindustrie: Het MKB in deze sector telt 4.000 ondernemingen met een werkgelegenheid van 43.000 arbeidsjaren. In 2005 steeg voor de gehele sector het omzetvolume met 2%. Voor zowel 2006 als 2007 wordt een groei verwacht van 2,75%.
Metaal- en elektrotechnische industrie: telt 18.000 ondernemingen, hoofdzakelijk MKB. Vooral de machine-industrie heeft een goed jaar achter de rug met een sterke stijging van het omzetvolume (+2%); de sector als geheel scoorde in 2005 negatief (-1,75%). De vooruitzichten op korte termijn zien er gunstig uit: in 2006 en 2007 zal het volume van de omzet respectievelijk 2 en 2,5% toenemen. De werkgelegenheid zal voorlopig nog krimpen.
Bouwnijverheid: Een op de tien bedrijven in ons land is actief in de bouw. In 2006 wordt een omzetgroei van 3,5% voorzien. Kenmerkend voor de sector is het grote aantal starters. De nabije toekomst ziet er rooskleurig uit: zowel op de woningenmarkt als op de utiliteitsmarkt wordt een groei van het nieuwbouwsegment verwacht. Ook op het gebied van de waterbouw wordt veel verwacht. Naar verwachting zal in 2007 het omzetvolume in de bouw met 3,75% toenemen.
Autosector (detailhandel en groothandel): telt ongeveer 22.000 MKB ondernemingen. In 2005 bleef de omzetontwikkeling van de autosector op – 1,25% ten opzichte van het jaar daarvoor steken. Het marktsegment voor nieuwe personenauto’s is verzadigd, de verkoop van occasions is wederom gedaald en het onderhoudssegment staat nog steeds onder druk. De kortetermijnprognoses zijn overigens gunstig: zowel in 2006 als in 2007 zal het omzetvolumestijgen met 2,25%.
Groothandel: circa 58.000 MKB- bedrijven, profiteert van de groeiende export en wederuitvoer. De sector sloot 2005 dan ook positief af. De groothandel vormt een belangrijke schakel in het proces van ketenintegratie en efficiëncy. De functie die het daarin vervult is sterk afhankelijk van de producten die gevoerd worden. De vooruitzichten zijn gunstig: een  volumestijging in 2006 van 6% en in 2007 met 6,25%.
Detailhandel: De circa 84.000 ondernemingen mogen in 2006 een volumegroei van 3,75% verwachten. De consumentenelektronica en media vliegen momenteel over de toonbank. Ook de detailhandel in textiel, kleding en schoeisel en de detailhandel in wonen, DHZ, verf- en huishoudelijke artikelen profiteren sterk van de betere economische omstandigheden.
Horeca, catering en verblijfsrecreatie: 37.000 MKB- bedrijven realiseerden in 2005 een lichte groei van het omzetvolume (0,25%). De hotels en pensions scoorden als deelsector het hoogste met +2,5% en de vakantiecentra en jeugdherbergen het laagste met -5%. De aanbodzijde van de horecamarkt kenmerkt zich door een groei van het aantal ketens en een groot aantal starters. De kortetermijnprognoses laten voor 2006 en 2007 een lichte groei zien: de omzet zal met 2,25% respectievelijk 2% stijgen.
Transportsector: Het goederenvervoer over land en de dienstverlening ten behoeve van het vervoer bepalen het grootste deel van de sectoromzet: 35% respectievelijk 41%. De sectoromzet bedroeg in 2005 53 miljard, waarvan 24 miljard door het MKB gerealiseerd werd. De transportsector profiteert duidelijk van het herstel van de wereldhandel. Circa een kwart van de MKB-omzet en eenderde van de totale omzet wordt met de export behaald. Voor 2006 en 2007 zijn ‘plussen’ van 3,5% geraamd.
Zakelijke dienstverlening: Het is een gevarieerde kleinschalige sector, waarbij elke deelsector zijn eigen ontwikkeling doormaakt. Zo scoorde de juridische en economische dienstverlening in 2005 een groei van het omzetvolume met 3%, terwijl de uitzendbureaus op dit vlak + 10,5% scoorden. De laatstgenoemde profiteerden als eerste van de herstellende economie. De zakelijke dienstverlening is een broedplaats voor startende ondernemingen. Zo ook in 2005, een jaar waarin ruim 16.000 nieuwkomers te verwelkomen waren.
Overige dienstverlening: Tot de overige dienstverlening behoren – overwegend kleinschalige – kappers, schoonheidsverzorgende bedrijven, textielreinigingsbedrijven, vakfotografen, sport- en fitnesscentra, beveiligingsbedrijven en andere persoonlijke diensten. De circa 74.000 ondernemingen zijn sterk gericht op de consument als afnemer. Voor 2006 en 2007 worden voorzichtige groeipercentages verwacht: 0,75% respectievelijk 1,25%. De grootste groei laat de deelsector cultuur, sport en recreatie zien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK