‘HBO-afgestudeerden moeten niet doorstuderen’

Nieuws | de redactie
5 september 2006 | De werkgevers zien met lede ogen dat steeds meer hbo-afgestudeerden aansluitend een hbo-master gaan doen. “Er is in de bedrijven veel meer behoefte aan hbo-afgestudeerden dan aan hbo-afgestudeerden die meteen aansluitend een hbo-master hebben gevolgd. Toch gaan steeds meer studenten meteen na het behalen van hun hbo-diploma een hbo-master volgen en wordt vanuit het hbo gepleit voor overheidsfinanciering van de hbo-master.

VNO-NCW en MKB-Nederland zien het hbo-mastertraject echter als nascholing na een aantal jaren werkervaring waarvoor de verantwoordelijkheid (ook financieel) primair ligt bij de deelnemer, eventueel ondersteund door de werkgever”. Ook vinden de werkgevers dat HBO-masters alleen gestart mogen worden als zij daar zelf om vragen. “De behoefte van het bedrijfsleven moet leidend zijn bij de vraag of in een sector een dergelijke opleiding ontwikkeld gaat worden. Ook de hieruit voortvloeiende uitwerking en communicatie dient dan vervolgens gezamenlijk door hogeschool en bedrijfsleven te worden opgepakt”.

5 september presenteerden de werkgevers de nota Partners in Professie, waarin ze pleitten voor intensievere samenwerking tussen HO-instellingen en bedrijven.

Nota Hoger Beroepsonderwijs 2006.pdf


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK