Integratie ouderen verschilt per regio

Nieuws | de redactie
12 september 2006 | In het vergrijzingsdebat moet meer aandacht komen voor de vele manieren waarop ouderen in de samenleving integreren en de relaties die zij hebben met hun omgeving, vindt sociaal-geograaf Marieke van der Meer (UvA). In haar proefschrift stelt zij dat het bij integratie zowel gaat om activiteiten die ouderen ondernemen als om de sociale contacten die zij hebben en de mate waarin zij zich ‘op hun plek’ voelen.

Van der Meer laat zien dat er tussen regio’s, steden en dorpen enerzijds, en tussen welgestelde en achterstandsbuurten anderzijds, verschillen bestaan in de mate en manier waarop ouderen integreren. Zo ondernemen ouderen in Noord- Brabant meer dan elders activiteiten met familie en vrienden, terwijl in Drenthe vrijwilligersorganisaties een grotere rol spelen. In de stad zijn ouderen individualistischer ingesteld en meer gericht op culturele activiteiten. Hier komen echter ook vaker kleine netwerken voor en ligt de arbeidsparticipatie onder mannen lager. Ouderen met fysieke beperkingen voelen zich vaker onprettig en onveilig in achterstandsbuurten. Van der Meer concludeert dat de problematiek en de kansen die zich bij het vergrijzingsproces voordoen, samenhangen met specifieke sociaal-ruimtelijke contexten binnen Nederland. Hierbij verwacht Van der Meer dat een scherper onderscheid zal ontstaan tussen ouderen die in goed uitgeruste, ondersteunende omgevingen wonen en ouderen bij wie omgevingsfactoren negatief bijdragen aan hun kwetsbare positie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK