Investeringsfonds voor beroepsondewijs

Nieuws | de redactie
26 september 2006 | Van 2006 tot en met 2009 investeert OCW 80 miljoen in het beroepsonderwijs om het innovatie vermogen in de diepte te versterken. Jaarlijks zo’n 20 miljoen voor samenwerkingsverbanden in de regio om innovatieve experimentele projecten te ontwikkelen. De nieuwe Regeling innovatiearrangement   verschijnt hiertoe binnenkort.

Deze krijgt het karakter van een investeringsfonds om de innovatieagenda beter waar te kunnen maken. De investering is bedoeld voor arrangementen waarin innovatie, samenwerking in de beroepskolom (vmbo, mbo en hbo) en samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven centraal staan. De innovatieve experimentele projecten moeten een stimulans zijn voor de ontwikkeling van professionele vakmensen, die op hun beurt een bijdrage kunnen leveren aan de innovatieve ontwikkeling van bedrijven en instellingen en daarmee aan de versterking van de Nederlandse kenniseconomie. Thema’s zijn onder meer: het versterken van het leren in de praktijk, een betere doorstroom van vmbo naar mbo en hbo, een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en het bevorderen van ondernemerschap.

De subsidie-regeling gaat uit van 40% subsidie en 60% cofinanciering door de onderwijsinstellingen en bedrijven. Dit betekent dat de partners in het samenwerkingsverband ook een substantiële bijdrage dienen te leveren aan het innovatiearrangement. Rekening houdend met het beschikbare budget zullen jaarlijks 20 tot 25 kansrijke innovatieve projecten voor subsidie in aanmerking komen. De toekomstige projecten zijn investeringen in kansrijke, regionale ontwikkelingen die veel zakelijker worden beoordeeld op ondernemend gedrag, out of the box denken en haalbaarheid. De beoordelingscommissie heeft hiervoor met HPBO een  toetsingskader gemaakt dat u op de website  www.hpbo.nl van Platform Beroeponderwijs kunt downloaden.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK