Kooreman hoogleraar vergrijzing

Nieuws | de redactie
5 september 2006 | Peter Kooreman is per 1 september 2006 benoemd tot hoogleraar Health Economics bij de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Kooreman's onderzoek zal zich onder meer richten op vragen rond de relatie tussen vergrijzing en gezondheidszorg.Prof.dr. P. (Peter) Kooreman (1955, Zutphen) is sinds 1995 hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde over een breed scala aan onderwerpen, zoals rekeningrijden, huishoudafval betalen per kilo, kinderbijslag, peer-invloeden bij tieners, basisonderwijs, de levensloopregeling en gezondheidszorg. Zijn artikel over het meten van doelmatigheid in verpleeghuizen kreeg veel internationale belangstelling. In Tilburg zal Kooreman zich volledig wijden aan gezondheidseconomie. Hoofdthema’s zijn gezondheidsgerelateerd gedrag van mensen (tijdsbesteding, levensstijl), kosten-batenanalyses in de zorg en de werking van zorg(verzekerings)markten.

Tilburg is overigens bekend terrein voor Kooreman. Hij is onderzoeker bij het Tilburgse Netspar, het toponderzoeksinstituut op het gebied van vergrijzing en pensioenen, en verbonden aan CentER, het economisch onderzoeksinstituut. Van 1982-1986 voerde Kooreman promotieonderzoek uit in Tilburg. Hij promoveerde cum laude op een studie naar uitgavenpatronen en tijdsbesteding van huishoudens. Na zijn promotie werkte hij aan de UvT als universitair (hoofd)docent en KNAW- onderzoeker, totdat hij in 1990 in Wageningen benoemd werd tot hoogleraar economie.

Als gasthoogleraar doceerde Kooreman in 2005 gezondheidseconomie aan de Universiteit van Californie (UCSB). In 2003 was hij voorzitter van de European Society for Population Economics.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK