LSVb contra CDA

Nieuws | de redactie
19 september 2006 | De LSVb is geschokt door de plannen van het CDA om masters niet langer te bekostigen en vindt het onacceptabel dat het CDA de student voortaan volledig laat opdraaien voor de financiering van de master. Volgens de LSVb zal deze voorgenomen maatregel een hoogwaardige kenniseconomie onmogelijk maken en veel talent onbenut laten.Waar studenten nu nog tegen regulier collegegeldtarief een master kunnen volgen, wil het CDA de master via een kostendekkend tarief voor rekening van de student laten komen, zo meldde ScienceGuide vorige week. De LSVb is bang dat studenten niet meer aan een master zullen beginnen wanneer daar enorme bedragen voor worden gevraagd. Voorzitter Irene van den Broek: “De master is bedoeld om je te verdiepen in een vakgebied. In het CDA-model zullen echter niet de slimste, maar de rijkste studenten een master kunnen volgen.”

De LSVb is bang dat wanneer de CDA-plannen doorgang vinden, een groot tekort aan gespecialiseerde hoger opgeleiden zal ontstaan. Daarnaast zal de aansluiting met de internationale top definitief verloren gaan wanneer Nederland bezuinigt op de masterfinanciering. “Het CDA propageert al tijden dat ze een hoogwaardige kenniseconomie wil, maar voelt zich hiervoor blijkbaar niet financieel verantwoordelijk” aldus Van den Broek. “Met deze maatregel staan zowel de kenniseconomie als de toegankelijkheid van het onderwijs op de tocht.” Zij hoopt dat de leden van het CDA zullen ageren tegen de voorgenomen plannen om hun partijtop tot inkeer te brengen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK