Meer geld voor HO in ontwikkelingslanden

Nieuws | de redactie
19 september 2006 | In 2007 trekt minister Van Ardenne 640 miljoen euro uit voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Dat komt neer op 15% van haar budget. Dat geld gaat niet alleen naar primair onderwijs; de bestedingen aan secundair en tertiair onderwijs worden in 2007 opgeschroefd van 60 naar 110 miljoen euro op jaarbasis.Minister Van Ardenne kondigde deze investeringen aan tijdens een ministeriële bijeenkomst over onderwijs op de jaarvergadering van de Wereldbank in Singapore. Meer geld steken in onderwijs is essentieel als we de armoede in ontwikkelingslanden op langere termijn willen bestrijden, zo zei Agnes van Ardenne in Singapore: “In most countries, in most developing countries, the number of young people is peaking or will peak in the next 10 years.  I read it in the World Development Report 2007. This policy, based on the next generation, is crucial for the future of the world.  We can invest in primary education.  We can invest in tertiary education, and so on.  We have to do it because Paul Wolfowitz wrote in this report that investing in young people strongly contributes to the Bank overarching mission of fighting poverty, the Millennium Development Goals”.

IS Academie

In 2005 maakte minister Van Ardenne al een begin met de IS- academie, een partnerprogramma tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en academische en kennisinstellingen in Nederland. Het doel ervan is de samenwerking tussen beleidsmakers en wetenschappers op het terrein van internationale samenwerking (IS) te bevorderen en kennis en onderzoek zo optimaal te laten bijdragen aan de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking. Zo kunnen studenten en jonge onderzoekers opdrachten voor het ministerie uitvoeren. Verder voorziet het partnerschap in het bieden van stageplaatsen, geven van gastcolleges en presentatie en het organiseren van lezingen; ambtenaren publiceren en doen promotie-onderzoek. De IS-academie past in het nieuwe beleid van Ontwikkelingssamenwerking, waarin gestreefd wordt naar meer interactie tussen onderzoek en beleid. In dat kader heeft minister Van Ardenne deze zomer ook besloten de RAWOO op te heffen , omdat die te weinig interactief zou zijn. De RAWOO vecht overigens nog zijn opheffing aan in een kort geding dat op 5 oktober zal plaatsvinden.

Medio 2006 lopen er inmiddels vier IS- academie trajecten:

·                             HIV/AIDS

·                            Onderwijs

·                           Armoedebeleid en Goed Bestuur

·                            Maatschappelijk Middenveld

Een vijfde traject zal spoedig volgen. Nadat de eerste ervaringen met deze trajecten zijn opgedaan en duidelijk is hoe de formule in de praktijk werkt is er weer ruimte voor nieuwe trajecten.

De IS-academie is onderdeel van het nieuwe onderzoeksbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wilt u zien op welke manieren het ministerie nog meer samenwerkt met kennisinstellingen in Nederland en daarbuiten, klik dan op de notitie onderzoek en ontwikkeling .

Hier vindt u de initiatieven van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking voor hoger onderwijs in arme landen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK