Naar een effectieve kennissamenleving

Nieuws | de redactie
6 september 2006 | De sociale wetenschappen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de Nederlandse kennissamenleving door kennis te ontwikkelen en aan te reiken over thema's als vergrijzing, immigratie, levenslang leren, mondialisering van de economie en het bedrijfsleven en de internationalisering van politieke besluitvorming. Dat staat in het advies Naar een effectieve kennissamenleving. De rol van de gedrags- en maatschappijwetenschappen in de opmaat naar morgen van de KNAW.

Het advies geeft in het bijzonder drie terreinen aan waarop sociale wetenschappen in Nederland kennis te bieden hebben en waaraan een duidelijke maatschappelijke behoefte bestaat: hersenen en cognitie; de dynamiek van de kennissamenleving en de sociale vernieuwing die daarvoor nodig is; en de beheersing van conflicten en het scheppen van cohesie.

Advies: Naar een effectieve kennissamenleving. De rol van de gedrags- en maatschappijwetenschappen in de opmaat naar morgen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK