Onrust over CDA-program

Nieuws | de redactie
13 september 2006 | De financiële bijsluiter van het CDA-programma voor de Kamerverkiezingen in november heeft grote onrust gewekt in HO-kring. Gaf het program al aan dat verhoging via differentiatie van collegegelden voorzien werd, nu blijkt dat de dekking van het document nog verdergaande berekeningen bevat en zelfs een de facto privatisering van de masters in het HO.

In de Bijsluiter is niet expliciet een dergelijke nadere berekening opgenomen, maar wordt wel gemeld, dat bij een investering van € 500 mln in kennis en innovatie een besparing via ‘differentiatie collegegelden’ gerealiseerd zou worden. Deze zou ingezet worden voor kwaliteitsverbetering, want “meer differentiatie en vernieuwing in het hoger onderwijs is nodig om excellentie te bevorderen en de kwaliteit verder te verhogen. Differentiatie en verhoging van het collegegeld wordt weer besteed aan verhoging van de kwaliteit.”

Een meer gedetailleerde toelichting door de opstellers van het program gaf aan, dat hierbij het kostendekkend maken van de collegegelden voor de master opleidingen beoogd is, blijkbaar ook als de student nog over leerrechten beschikt. Daarmee is tevens een besparing van enkele honderden miljoenen mogelijk op de bekostiging van dit HO- aanbod, aangezien de kosten niet langer publiek gedekt zouden gaan worden. Een dergelijke de facto privatisering van de masters zou in het bijzonder de universiteiten raken. Meer speciaal zouden de vaak dure bèta- en technische opleidingen vrezen voor een aanzienlijke teruggang van de deelname, terwijl ons land op dit punt alle zeilen moet bijzetten om voldoende hoog opgeleiden te krijgen, zoals al blijkt uit Education at a Glance 2006.

Binnen het CDA is al protest aangetekend tegen deze voorziene uitwerking van het program. Daarbij is tevens genoteerd, dat het program haaks staat op de lijn van het CDA onder de kabinetten-Balkenende, aangezien de Kamerfractie zich steeds keerde tegen de pleidooien van  Nijs en Rutte voor collegegelddifferentiatie. De liberale bewindslieden konden daarom niet meer verwezenlijken dan enkele experimenten op dit vlak.

Overigens zijn niet alle HO-voormannen binnen het CDA tegen dit plan. Tegenover ScienceGuide onderstreept de HBO-raad toe te willen naar een gelijke markt voor HBO en WO masters. Doekle Terpstra heeft hiervoor al in zijn nieuwjaarsspeech gepleit. Een manier om die gelijke markt te verwezenlijken, is ook de wo-masters privaat te laten financieren. De bachelor moet wat de HBO-raad betreft wel toegankelijk blijven, zeker “gezien het belang van nieuwe groepen studenten die moeten gaan instromen, in het licht van het dreigend kennistekort”.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK