Pod-Vod aan de WUR

Nieuws | de redactie
6 september 2006 | Met ingang van het nieuwe studiejaar kunnen studenten aan Wageningen Universiteit colleges volgen via zogeheten pod- of vodcasting. Zij kunnen die downloaden op hun PC of MP3-speler. Docenten kunnen op eenvoudige wijze zelf hun colleges opnemen die op een toegankelijke manier aan studenten wordt aangeboden. Wageningen Universiteit heeft een eigen systeem ontwikkeld dat voor de docenten gebruikersvriendelijk is en voor de betrokken ICT-afdeling betrekkelijk weinig werk vergt. Voorzover bekend is Wageningen Universiteit de eerste universiteit in Nederland die de mogelijkheid van pod- en vodcasting standaard aan docenten en studenten aanbiedt.


De afdeling ICT in het onderwijs (ICTO) van Wageningen Universiteit heeft een eigen systeem ontwikkeld, Presentations To Go (P2G), dat vanaf september voor de hele universiteit operationeel is en door elke docent gebruikt kan worden. Docenten kunnen ervoor kiezen hun college als geluids- of MP3-bestand op te nemen met een soort memocorder. Die plugt hij nadien in zijn PC, stuurt het bestand naar ICTO die het op de studentenportal binnen de eigen e-learning omgeving van de universiteit plaatst. De student kan het college dan later beluisteren via zijn PC of MP3-speler.

De docent kan ook voor video kiezen. Hij legt dan zijn college op beeld vast met behulp van een video ‘roadkit’. Dat is een koffer op wieltjes, met opnameapparatuur en een kleine camera op statief. De docent hoeft slechts de kabels aan te sluiten en met een druk op de knop de opname te starten. Het college wordt dan niet alleen opgenomen maar is ook, binnen de besloten e-learningomgeving, live te volgen via internet (WUR TV). Uniek daarbij is dat niet alleen de docent is te zien maar ook zijn of haar sheetpresentatie.

Met het aanbieden van colleges via pod- en vodcasting wil Wageningen Universiteit het bereik van de colleges vergroten en waarde toevoegen voor zowel student als docent. Voor de student die om wat voor reden ook, bijvoorbeeld als hij tegelijkertijd een ander college wil volgen, het college niet kan bijwonen, dat alsnog te volgen als het hem wel uitkomt. Bovendien blijven de colleges, bijvoorbeeld vlak voor een tentamen, voor naslag beschikbaar. Voor de docent is het aantrekkelijk omdat hij langs deze weg veel meer studenten kan bereiken, de colleges voor langere tijd beschikbaar zijn en hij de interactie tijdens college, zoals vragen van studenten, kan verwerken in nieuwe colleges. Zowel het ICTO als de docenten die inmiddels ervaring hebben met het systeem verwachten niet dat minder studenten de colleges gaan bezoeken. Ervaringen in de Verenigde Staten met pod- en vodcasting laten eerder het tegenovergestelde zien.

De ontwikkeling van pod- en vodcasting vloeit voort uit proeven met live uitzendingen van onder meer promoties aan Wageningen Universiteit via internet. WUR TV is nu een volwaardige dienstverlening waarmee via internet niet alleen alle promoties maar ook oraties en andere bijeenkomsten in de Aula van de universiteit, zoals recent de Opening van het Academisch Jaar zowel live als ook achteraf kunnen worden bekeken. In de praktijk blijkt dat promoties opvallend vaak vanuit het buitenland worden bekeken, door familie en kennissen van de buitenlandse promovendi in Wageningen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK