PvdA rekent af met Innovatieplatform

Nieuws | de redactie
4 september 2006 |

In haar verkiezingsprogramma rekent de PvdA af met het innovatiebeleid van het kabinet. Zo hekelen de sociaal-democraten het aanwijzen van sleutelgebieden, topcentra, en het verlenen van steun aan grote bedrijven. “De kenniseconomie is geen communistische planeconomie”, zo staat in het PvdA- verkiezingsprogramma.

Impulsen moeten gegeven worden op basis van wetenschappelijke kwaliteit, bijvoorbeeld door persoonsgerichte steun die los staat van instellingen. De PvdA wil de budgetten voor wetenschappelijk onderzoek met 300 miljoen euro per jaar verhogen, maar voelt er niets voor nog langer op incidentele basis aardgasbaten in de kennissector te investeren. “Investeringen in innovatie zijn de laatste jaren te onvoorspelbaar en chaotisch geworden door de afhankelijkheid van de aardgasprijs. Innovatie moet een normaal onderdeel van overheidsbeleid en investeringsbeslissingen worden”, zo staat te lezen in het verkiezingsprogramma van de PvdA.

“Excellent fundamenteel onderzoek is de basis voor innovatie. Een impuls voor het wetenschappelijk onderzoek is daarom noodzakelijk. Wetenschappelijke kwaliteit moet het primaire criterium voor financiering zijn, niet door de overheid aangewezen sleutelgebieden. De kenniseconomie is geen communistische planeconomie. We moeten stoppen met de neiging kwaliteit en budgetten voor wetenschap gelijkmatig over het land te spreiden. In plaats van het kunstmatig aanwijzen van topcentra, worden mechanismen gebruikt die topkwaliteit vanzelf laten aggregeren. Bijvoorbeeld door persoonsgerichte steun die los staat van instellingen”.

“Er liggen kansen voor innovatie via publiek-private samenwerking. Daarbij is het niet de bedoeling dat de overheid simpelweg de kosten van research van grote bedrijven voor haar rekening neemt. Integendeel; investeringen van de overheid in de randvoorwaarden voor een goed innovatieklimaat, zoals in hoger onderwijs of fysieke infrastructuur, moeten juist extra investeringen van bedrijven in R&D uitlokken”.

Verkiezingsprogramma PvdA


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK