PvdA wil imamopleidingen financieel ondersteunen

Nieuws | de redactie
11 september 2006 | De PvdA pleit voor financiële steun aan Nederlandse imamopleidingen. Door steun te verlenen de gematigde islam, hopen de sociaal-democraten radicalisering en terrorisme buiten de deur te houden. De Kamerleden Bert Koenders en Nebahat Albayrak schrijven dat in het rapport Van Wijk tot wereld. Samen sterker tegen radicalisering en terrorisme.

De rechten die andere levensbeschouwelijke stromingen in ons land kennen moeten in de praktijk ook gelden voor moslims en andere relatief nieuwe stromingen. Zo moeten we normaal om gaan met moskeeënbouw en Nederlandse imamopleidingen financieel ondersteunen. Zo kunnen we “hearts and minds” van gematigde moslims winnen en tegelijkertijd de invloed van radicale bewegingen proberen buiten de deur houden”, zo schrijven Koenders en Albayrak.

“De grondwettelijke scheiding van kerk en staat is een belangrijk uitgangspunt. Maar dit betekent niet dat de overheid geen steun kan verlenen bij het opzetten van opleidingen van imams, het stimuleren van het vertalen en verspreiden van gematigde literatuur over de betekenis van de Islam (ook via internet) of zorgen voor de financiering van kadertrainingen voor moskeebestuurders.

Niet alleen langs de lijn van het geloof kan radicalisering worden voorkomen.  We zullen ook versneld aan een maatschappelijke voorhoede van hoogopgeleide jongeren moeten werken die een cordon-sanitaire kunnen vormen rond radicale elementen. Hiervoor zijn programma’s opgezet als de Summerschool van Clingendael en Forum en het netwerk/coachingproject van De Baak (VNO) samen met Forum. Door hiermee door te gaan kunnen we een sociaal kapitaal voor de toekomst kweken.

Alle burgers van Nederland hebben de plicht om tijdig te waarschuwen wanneer zij processen van radicalisering voor zich zien. Wethouder Aboutaleb wees daar op in zijn stad na de moord op Van Gogh. Maar daarnaast moeten natuurlijk professionals zoals wijkagenten, jongerenwerkers of gevangenispersoneel weten hoe hiermee om te gaan; alert maar niet overspannen. Bestrijding van terrorisme begint dan ook in de wijk.

Scholen die geconfronteerd worden met radicalisering van hun leerlingen weten vaak niet hoe ze daar mee om moeten gaan. Confronteren of negeren? Zij moeten daarin worden ondersteund door per school enkele personeelsleden te trainen in het omgaan met tekenen van radicalisering. Er moet dan ook een landsdekkend ondersteuningsprogramma voor het beroepsonderwijs komen. Daarnaast verdient het risico van radicalisering en rekrutering in gevangenissen extra aandacht.

We zullen in volle overtuiging het debat moeten aangaan met aanhangers van waarden die conflicteren met het “Westerse” gedachtegoed. Maar tegelijkertijd onverzoenlijk optreden tegen iedereen die de democratische rechtstaat met geweld bedreigt”.

Lees hier het rapport Van wijk tot wereld. Samen sterker tegen terrorisme van de PvdA-Kamerleden Nebahat Albayrak en Bert Koenders.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK