Samenwerkend leren om drop-out te voorkomen

Nieuws | de redactie
1 september 2006 | “Het is doodsaai op school, ik denk dat ik niets leer. Ik hoop dat ik eindelijk iets leer tijdens mijn stage”; een uitspraak van een van de 3000 MBO-studenten die participeerden in een onderzoek van de RUL naar de samenhang tussen de motivatie, gerepresenteerd door persoonlijke doelen, en de kwaliteit van het samenwerkend leren (SL). Bovenstaande uitspraak wijst op een slechte aansluiting tussen persoonlijke doelen van leerlingen en schoolse doelen, resulterend in demotivatie; een veelvoorkomend probleem in het MBO waar de drop-out hoog is.

Bevindingen uit het promotieonderzoek van Daphne Hijzen zijn dat SL een manier kan zijn om de motivatie van leerlingen te verhogen en drop-out tot op zekere hoogte te voorkomen, mits docenten aandacht besteden aan het stimuleren van sociale en leerdoelen en de link tussen persoonlijke doelen en schooldoelen verduidelijken. Er moet meer aandacht worden besteedt aan het aanleren van samenwerkingsvaardigheden, de regels voor het samenwerken en de communicatievaardigheid van studenten. Voorts zullen docenten een sociaal klimaat in de klas moeten creëren waarbij leerlingen aangemoedigd worden elkaar te helpen.

In dit onderzoek, onderdeel van het project “motivationele zelfregulatie in het MBO” werd tevens aandacht geschonken aan de invloed van de leercontext en aan verschillen tussen leerlingen die samenhangen met hun etniciteit, geslacht en studierichting.

Samenvatting


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK