ScienceGuide Top 10 2006

Nieuws | de redactie
5 september 2006 | Het collegejaar begint. Daar is de ScienceGuide Top 10 van sleutelfiguren in het hoger onderwijs weer! Wie zetten écht een stempel op die wereld? En waarom dan wel?


De kennissector is het in den brede eens: twee nieuwe gezichten hebben zich meer dan bewezen in hun rol. Frits van Oostrom, de nieuwe KNAW- president, wordt alom geroemd om zijn inspirerende en boven de partijen staande visie op onderzoek en wetenschap. HBO-raad praeses Doekle Terpstra geldt als een pittige belangenbehartiger die erin slaagt zonder ruzie te zoeken zijn punten te maken.
De Top 10 vormt wederom een weerslag van de namen en overwegingen die zijn genoemd door vele direct betrokkenen: ho-bestuurders en medewerkers, hoogleraren, docenten en bestuurlijk actieve studenten, politici, mensen van kennisbedrijven, – organisaties en denktanks. Uit hun suggesties ontstond ook de lijst van ‘mensen in opkomst’, de Tip 5, die u hier vindt. Klik hier voor de reacties van Frits van Oostrom en Franck Vandenbroucke.

De lijst:

1]           Frits van Oostrom

2]           Doekle Terpstra

3]           Jacques Tichelaar

4]           Yvonne van Rooy en Geri Bonhof

5]           Sijbolt Noorda

6]             Marcel Wintels en Ron Bormans

7]            Douwe Breimer

8]              Marijk van der Wende

9]           Jos Elbers

10]        Mark Rutte

En waarom? Wat vinden de respondenten die van hun harten geen moordkuil maakten?

De kennissector is het in den brede eens: twee nieuwe gezichten hebben zich meer dan bewezen in hun rol. Frits van Oostrom, de nieuwe KNAW-voorzitter, wordt alom geroemd om zijn inspirerende en boven de partijen staande visie op onderzoek en wetenschap. HBO-raad praeses Doekle Terpstra geldt als een pittige belangenbehartiger die erin slaagt zonder ruzie te zoeken zijn punten te maken.

Opvallend dit jaar is ook de opmars van de Leidse rector- voorzitter, die door velen de primus inter pares van zijn vak wordt genoemd en die -met Marijk van der Wende (UT, VU en OESO)- dé stimulans gaf voor een serieuze, internationaal georiënteerde discussie over ranking en studiekeuze- informatie.

PvdA’er Tichelaar is – sterker weer dan vorig jaar – volgens de kenners de opinionleader in Haagse kringen. Zijn nieuwe collega in de Kamer, Mark Rutte, krijgt nog veel vermelding. Sommigen noemden dit een ‘postuum eerbetoon’ voor zijn onverschrokkenheid tegenover koepels en voor zijn opgeruimde aard.


De uitgebreide motivering per persoon luidt dit jaar zo:

1] Frits van Oostrom

“Het geweten van universitair Nederland.” Die kenschets door de voorzitter van één van de TU’s over de mediëvist die KNAW-president werd zegt eigenlijk alles. En toch is nog opmerkelijker, dat Van Oostroms vurigste bepleiters niet bij het wo of zelfs de TU’s zitten, maar in het hbo. “Doet volledig recht aan wat de KNAW moet zijn: eerbiedwaardig, verfrissend, op afstand van het dagelijks gewoel,” aldus de onderzoekschef van een grote hogeschool. Een kenner uit het wo noemt hem “beminnelijk en wars van hokjesgeest.” “Zijn visie op de onderzoeksfunctie van het hbo is geen vanzelfsprekendheid,”  onderstreept een invloedrijk hbo-voorzitster. Nog even en elke hbo’er verdiept zich in de mystiek van Hadewych!

2] Doekle Terpstra

Allerlei mensen zijn bang dat de HBO-raad voorzitter in Balkenende-IV als minister van SZW of OCW opduikt en zij hem nu al zouden “kwijt raken voor de branche”. Waarom werd in den brede bij de respondenten duidelijk: “Met zijn credo ‘het HBO is niet het probleem, maar de oplossing’  heeft hij de sector haar zelfrespect teruggegeven” analyseert een CvB-voorzitter uit zijn kring. Buiten die kring stemt men wel in met Mark Rutte’s recente opmerking dat Terpstra nog een herkenbaar éigen kijk op het hbo moet ontwikkelen. En aan “die combinatie van vakbondsman en dominee” in publieke optredens moeten sommigen toch wat wennen.

3] Jacques Tichelaar

Na de felle interne discussie binnen de PvdA over Wouter Bos’ opvattingen over het HO werd vorig najaar duidelijk, dat Tichelaar de volle steun van zijn partijleider heeft. Dat werkt door in zijn ‘score’ in de Top 10, want zelfs een van de felste criticasters van Bos van toen zegt nu: “Jacques  heeft de patstelling over matching doorbroken.We moeten ons heel goed realiseren dat er twee EU-staten zijn met hogere rendementen, een goede studiekwaliteit en een aantrekkelijk studieklimaat. Dat zijn ook de landen met selectie aan de poort/matching.”  Een hbo-topman duidt Tichelaar dan ook als “een krachtige, vernieuwende impuls zonder in de fouten van het verleden van de PvdA te stappen.” Noemde Oscar Wilde zoiets niet ‘The triumph of hope over experience’ ?

4] Yvonne van Rooy en Geri Bonhof

“Laat deze dames maar schuiven in Utrecht. Vrijwel ongemerkt en zonder voortdurend de publiciteit te zoeken is de samenwerking UU/HvU de sterkste combinatie in het land geworden.” En die oud-collega van de Utrechtse dames had toen nog niet eens gehoord van de strategische alliantie UU – University of California die vandaag getekend wordt. Bonhofs positie als vice-vz van Terpstra geeft ook wel iets aan. Een kritisch bewonderaar uit het hbo vraagt over Van Rooy “Houdt ze alle ballen in de lucht?”, maar daar twijfelen weinig respondenten aan.

5]  Sijbolt Noorda

‘Vaarwel mijn Aemstelland, verwacht een andere heer.’ Noorda gaat naar Den Haag en de verwachtingen zijn hoog. Met Terpstra twee psalmenkenners aan de HO-top! “Zal hij op grond van zijn HBO-WO expertise het samengaan tussen VSNU en HBO-Raad gaan realiseren?” vraagt een lid van het hbokoepel-bestuur zich af. Een collega- voorzitter uit het wo wijst er fijntjes op dat Noorda  “de eerste voorzitter van de VSNU na Willy van Lieshout zal zijn die zélf een universiteit heeft geleid.” In elk geval zou Noorda de internationale oriëntatie van de VSNU gaan versterken, verwachten de kenners in die kring.

6] Marcel Wintels en Ron Bormans

Nog net niet ‘the terrible twins’ van het HO, maar het HAN-CvB duo wordt wel geprezen om de originele en krachtdadige wijze waarop het zich mengt in het HO-debat. En het was geen universiteit die Richard Florida of binnenkort Pekka Himanen naar Nederland kreeg, maar het is hun HAN. “Altijd een genoegen naar hem te luisteren en met hem van mening te verschillen,“ zegt een kwazo-topper over Bormans. Geruchten dat Floyd Landis lector wordt in Arnhem kan ScienceGuide tegenspreken, maar de nieuwe Wielrenunie-voorzitter Wintels droomt vast al van een Armstrong Academy Arnhem.

7] Douwe Breimer

De primus inter pares heet hij. “Bijna alles van wat hij zegt en doet is raak,” aldus een oud-collega over de Leidse rector/voorzitter. Zijn open debat met Rutte over rankingzin en –onzin was meteen meer dan gekissebis: het opende de weg voor een eigen Nederlandse rol in Europa op dit terrein, mede dankzij het Duitse CHE. Ook het Innovatieplatform profiteert van Breimers bijdragen en die impact kan voor het komende kabinet weleens belangrijker zijn dan veel andere inbrengen uit het HO.

8] Marijk van der Wende

“Is ’t internationaal, dan is ’t van haar,” stelt een chef informatie van een koepel. Discussies en visies over wat er over het schuttersputje heen speelt zijn zonder bijdragen van de UT/Cheps en VU/Windesheim hoogleraar inderdaad zeldzaam. ScienceGuide mag haar –van haar zelf- dan wel niet meer ‘OECD- topvrouw’ noemen, maar we komen morgen wel met al weer een baanbrekend initiatief van haar hand.

9] Jos Elbers

Zijn “onverwoestbaar optimisme” dwingt respect af en zijn koers van het maken van kleinere, zelfstandige ho-eenheden binnen één groot verband wordt feitelijk overal geïmiteerd. Oscar Wilde maar weer: ‘The sincerest form of flattery.’ En nu Elbers zélf zegt “Niet iedereen beschouwt mij als een man van de nuances. Terecht of niet, toch wil ik graag wat nuanceringen aanbrengen,” blijft de vraag actueel: gaat InHolland het dan toch maar mooi klaar spelen?

10] Mark Ruttte

“Postuum wel noemen” schreven allerlei respondenten. Men kan om de vertrokken bewindsman niet heen en toch knaagt bij velen, zoals een hbo-topvrouw, de twijfel: “Zijn vertrek roept de vraag op hoe serieus zijn passie voor dit beleidsterrein genomen moet worden. En, echte invloed krijg je toch alleen als je ook echt betrokken bent.” Maar een ho-kenner uit Den Haag ziet ook iets anders: “Het feit dat hij de Tweede Kamer op hoofdlijnen achter zijn beleid over de leerrechten heeft gekregen: ik weet niet of ik het met alle uitwerkingen eens ben, maar het ontwerp ligt er toch maar. Als je bovendien in aanmerking neemt hoeveel energie hij moest stoppen in de Gemeenteraadscampagne en lijsttrekkerstrijd, dan heeft hij een vrijwel bovenmenselijke prestatie verricht “Bij de dank voor de vele, inspirerende en soms hilarisch openhartige bijdragen uit heel de kennissector past natuurlijk één winnaar van de prijs voor de origineelste: Felipe Salve van de UU.

Hij heeft op basis van cijfermatige analyses van alle Top 10’s en citatieindices een Ranking of Rankings van het HO vanaf het begin van ScienceGuide gemaakt. Hij zond ons zelfs een methodisch- kwantitatieve verantwoording. Wilt u weten wie de échte top van het HO 2001- 2006 zijn? Of u of uw baas daar op staat? Hoeveel vrouwen daar wel niet op prijken, op 1 , op 2, op….kijk zelf maar. Klik hier.

Felipe Salve wint een maatwerkpakket boeken van onze partner Dutch University Press en de deelname aan een WijnWandelDiner in de Beemster. Onze Cultuurpagina- partner WijnWandeltochten organiseert dit op 16/17 september.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK