SF-plan voor besparing op HO

Nieuws | de redactie
11 september 2006 | SF-meeneembaarheid wereldwijd is volgens OCW een manier om te besparen op uitgaven voor het hoger onderwijs. Staatssecretaris Bruins bespaart naar zijn inschatting geld als meer mensen in het buitenland studeren. Dan hoeft zijn ministerie namelijk geen bekostiging te geven aan universiteit of hogeschool in eigen land, aangezien de studenten meer en langer buiten ons land ingeschreven zullen staan.

Met de opbrengst van de besparing verwacht de staatssecretaris de toelage voor studenten in het buitenland te kunnen betalen. ,,In de huidige situatie is het voordeliger om thuis te blijven. Met de nieuwe regeling kun je net zo makkelijk naar het buitenland”, aldus OCW. Studenten zouden wel drie van de voorbije zes jaar in Nederland moeten hebben gewoond en de gekozen opleiding elders moet van voldoende kwaliteit zijn. Bruins heeft Nuffic gevraagd te kijken welke opleidingen over voldoende kwaliteit beschikken. Studenten moeten vanaf september 2007 gebruik kunnen maken van de regeling.

VSNU-voorzitter D’Hondt reageert met gemengde gevoelens: “Het zou onverstandig zijn alleen subsidie te geven op de export van onze studenten. De Nederlandse universiteiten zijn uitstekend. Daarom is het jammer dat er nog steeds drempels zijn om in Nederland als student aan de slag te kunnen. Bruins zou er goed aan doen het vrijgekomen geld terug te investeren in het onderwijs, bijvoorbeeld om het studenten uit het buitenland makkelijker te maken om in Nederland onderwijs te volgen”

Hij vindt het dan ook “vreemd” dat OCW zegt geen extra geld voor dit plan uit te trekken. “Het geld om studenten in het buitenland te laten studeren wordt bij universiteiten en hogescholen weggehaald. Dat kan niet de bedoeling zijn.” D’Hondt: ziet dit zo: “We willen bijdragen aan een kennissamenleving, dan moet je geen talent wegjagen. Geef ons nu juist de ruimte om ieder talent op zijn niveau goed onderwijs te geven.’

De HBO-raad vraagt zich in dit verband nog af hoe OCW voorkomt dat geld en kennis ons land verlaten zonder dat daar iets tegenover staat. “Nu we in Nederland alle zeilen moeten bijzetten om genoeg mensen op te leiden voor de arbeidsmarkt is het onlogisch om studenten een pak geld mee te geven als ze het land verlaten”, stelt voorzitter Doekle Terpstra. “Zolang er tegenover iedere Nederlandse student die het land verlaat ook één buitenlander staat die met een studiebeurs uit zijn vaderland bij ons komt studeren, juich ik dit plan toe. Maar voor die wederkerigheid moet staatssecretaris Bruins dan wel zorgen”.

De HBO- raad is ook sceptisch over de toezeggingen dat OCW de kwaliteit van het onderwijs ook internationaal bewaken zou. “Kan de overheid garanderen dat een opleiding in een ver land voldoet aan dezelfde normen waar Nederlandse opleidingen aan moeten voldoen? Dat zou knap zijn, maar ik durf te betwijfelen of dat Bruins lukt.”

U vindt het bericht van OCW terzake hier.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK