SGP: kennisniveau vasthouden en uitbouwen

Nieuws | de redactie
25 september 2006 | Voor de komende kabinetsperiode pleit de SGP voor het uitbouwen van de kenniseconomie, onder meer door ruimte te maken voor topuniversiteiten. "Nederland kennisland’ is een mooie slogan, maar die moet wel inhoud krijgen", zo staat te lezen in het verkiezingsprogramma:

"Wie verder kijkt dan Nederland klein is, moet constateren dat ons land alleen dán in staat zal zijn tegen de landen om ons heen op te boksen, als we ons hoge kennisniveau vast weten te houden en uit te bouwen.

Dat is niet alleen een kwestie van economische noodzaak, maar heeft ook te maken met de maatschappelijke vragen waar we tegenaan lopen, bijvoorbeeld in de zorg, wat betreft de integratie, het milieu en de veiligheid. Wie niet groot is, moet slim zijn. ‘Nederland kennisland’ is een mooie slogan, maar die moet wel inhoud krijgen.

Kweekplaatsen van kennis zijn de universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en (research-afdelingen van) bedrijven. Willen zij hun brede maatschappelijke, en wat de SGP betreft, duidelijk bijbels genormeerde verantwoordelijkheid adequaat kunnen invullen, dan moet de overheid daarbij een handje helpen. Dat kan financieel, maar ook door deze instellingen en bedrijven tegemoet te komen in ‘kwalitatieve’ zin.

– Het starten van nieuwe opleidingen moet makkelijker worden door o.a. minder regels.
– Het aantal promotieplaatsen moet worden vergroot en de doorstroommogelijkheden moeten worden bevorderd.
– Internationale samenwerking is in de huidige tijd onontbeerlijk, reden waarom onnodige belemmeringen op dat gebied moeten worden weggeruimd.
– Er moet ruimte komen voor topuniversiteiten die zich in kwalitatieve zin onderscheiden. Hier kunnen de beste studenten een opleiding krijgen die hen voorbereid op een baan waar toepassing van de nieuwste wetenschappelijke kennis een fundamentele rol speelt. Topuniversiteiten mogen selecteren aan de poort.
– Hogescholen en universiteiten worden gestimuleerd meer aansluiting te zoeken bij het bedrijfsleven om zo de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren”.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van de  SGP
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK