Van der Hoeven houdt poot stijf

Nieuws | de redactie
21 september 2006 | OCW lijkt de nederlaag van het Innovatieplatform tegen het ministerie van Financiën over filantropische stimulansen voor kennis niet op zich te willen laten zitten. In nauwelijks verhulde termen meldt minister Van der Hoeven in haar begrotingstoelichting, dat “langzaam verandering optreedt in de Nederlandse onwennigheid op dit vlak”.

Zij onderstreepte het belang van het Innovatierapport Geven voor Weten zodat Nederland aantrekkelijker wordt voor toponderzoekers. De politieke voortgang met dit stuk – dat het ministerie van Financiën bijna volledig van tafel trachtte te vegen – duidt OCW als “een eerste advies van een Taskforce”. Ook meldt Van der Hoeven in haar begrotingstoelichting dat “de route naar een cultuuromslag” is uitgezet en de Taskforce in december 2006 “een afsluitend advies uitbrengt”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK