Vrouw in wetenschap nog mondjesmaat

Nieuws | de redactie
27 september 2006 | Het aandeel vrouwen in wetenschappelijke functies stijgt, sinds 1990 is een langzame maar zekere toename gaande. Als die trend zich voortzet zal ons land de doelstelling van minister Van der Hoeven niet halen: 15% vrouwelijke hoogleraren in 2010. Van de promovendi is nu 40% vrouw.

Er is een stijgende lijn te zien van vrouwen die doordringen tot de functies van universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar. Maar het patroon dat nog steeds geldt, is: hoe hoger de functie, hoe minder vrouwen.

De verschillen tussen de wetenschapsgebieden zijn groot: een kleine 17% van de hoogleraren taal & cultuur is vrouw, tegenover 3% in de techniek. Het Nederlands wo is in Europa een achterhoedespeler met nog geen 10% vrouwen in wetenschappelijke topposities. Het glazen plafond dat vrouwen in de wetenschap hindert zit vooral tussen de functies van universitair docent en universitair hoofddocent. Uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2006 blijkt ook dat het nog schort aan gelijke beloning: vrouwen hebben minder vaak de hoogste salarisschaal die bij een bepaalde functie hoort dan mannen. De Monitor wordt morgen gepresenteerd en bediscussieerd in het VSNU-café.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK