9 Wageningse onderzoekers promoveren in Benin en Ghana

Nieuws | de redactie
12 oktober 2006 | Voor het eerst in de historie van Wageningen Universiteit zal een omvangrijke promotieceremonie buiten Nederland plaatsvinden. Volgende week promoveren in Ghana en Benin vier Ghanezen, vier Beninezen en één Nederlander. De Wageningse promovendi hebben gewerkt in het project 'Convergentie van Wetenschappen' waarin zij onderzoek verrichtten naar mogelijkheden om Afrikaanse boeren en boerinnen beter te laten profiteren van de resultaten van landbouwkundig onderzoek. De procedure dat wetenschappers een technologie bedenken, die vervolgens door de voorlichtingsdienst bij boeren wordt aanbevolen, werkt namelijk niet.

In het Convergentie-project hadden boeren een stem bij het vaststellen van het onderzoeksprogramma. Er werd een dialoog gecreëerd tussen boeren en onderzoekers. Lange tijd heeft men innovaties gelijkgesteld met technologische vernieuwingen. Echter, lage opbrengsten zijn lang niet altijd het grootste probleem. Soms zijn er belangrijkere beperkingen op het gebied van organisatie, marktprijs, cultuur of mentaliteit. Om deze barrières mee te nemen werkten biologische onderzoekers en sociaal wetenschappers intensief samen. Daarnaast werden problemen en oplossingen afgestemd met alle betrokkenen, zoals boeren, voorlichters, handelaren en wetenschappers.

De onderzoekers hielden er rekening mee dat hun resultaten mogelijk zouden worden overschaduwd door belangrijkere problemen die boeren ondervinden, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, transport en het verkrijgen van zaaizaad en meststoffen. Ook vroeg men zich af of er rekening is gehouden met beperkende pachtsystemen, een krappe arbeidsmarkt en man/vrouw verschillen. Een voorbeeld. Twee promovendi die zich richtten op grondverbetering realiseerden zich al snel dat die niet mogelijk is onder de heersende pachtovereenkomsten. Een pachter, die het land kan huren voor een paar jaar, zal niet investeren in verbetering van de vruchtbaarheid van de grond. Integendeel, hij put de grond uit, tot grote ontevredenheid van de landeigenaar. De onderzoekers hebben daarom eerst gewerkt aan het opstellen van nieuwe contracten tussen pachters en landeigenaren.

In Ghana zullen op 16 en 17 oktober vijf promovendi hun doctorsbul ontvangen. De plechtigheid vindt plaats aan de Universiteit van Ghana in Legon. Op 19 en 20 oktober zullen de promotieplechtigheden plaatsvinden voor vier onderzoekers aan de Universiteit van Abomey-Calavi in Bénin. De promotiecommissies bestaan telkens uit twee Wageningse promotoren (hoogleraren en begeleiders) en twee uit Ghana of Benin. Van hen zijn er telkens twee onderzoeker in de sociale wetenschappen en twee in de natuurwetenschappen. De gekozen procedure weerspiegelt de noord-zuid samenwerking in de supervisie van de studenten. In Ghana erkent men de Wageningse promotie, terwijl in Benin de doctorstitel door de Beninese en Wageningese universiteit tegelijkertijd wordt afgegeven.

Aan beide Afrikaanse universiteiten zal in een speciaal voorprogramma de rector magnificus van de plaatselijke universiteit de Wageningse promotiedelegatie verwelkomen. Bij de plechtigheid – met promotoren en opponenten in toga – zullen ook de Nederlandse ambassadeurs van Ghana en Benin aanwezig zijn en mogelijk ook de Minister van Onderwijs in Benin.

Wageningen Universiteit en het Directoraat Generaal van Ontwikkelingssamenwerking (DGIS) financierden het project voor ongeveer twee miljoen euro.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK