Balkenende slaat “piketpalen voor kabinetsformatie”

Nieuws | de redactie
31 oktober 2006 | Eén miljard extra voor onderwijs en geen verdere collegegeldverhoging zijn de financiële kernpunten die CDA-lijsttrekker premier Balkenende noemde bij de presentatie van de bundel essays De nieuwe schoolstrijd. Tegen ScienceGuide erkende hij dat uitstel van de invoering van leerrechten “een tegenvaller” is. “Ik vind dat jammer, want het past inderdaad in de verdere verdieping van de klassieke vrijheid van onderwijs, die ik bepleit.

De actuele vraag is immers ‘van wie is de school, de universiteit?’ De student meer daarin te betrekken is waar het bij leerrechten om gaat. Dus vind ik het jammer dat de invoering nu opschuift”. In zijn speech onderstreept Balkenende, dat hij die verdieping op zich nog niet voldoende acht. “Onderwijs moet zich ook weten af te stemmen op de nieuwe werkelijkheden van vandaag voor de jongeren. We zijn een post-industriële samenleving waarin niet standaardproductie, maar kennis en maatwerktoepassing kenmerkend zijn voor de werkgelegenheid van straks. De snelle veroudering van kennis is dat ook. Voor jongeren zijn een wereld van Internet, reizen en stages de dagelijkse werkelijkheid en de leerervaringen van hun tijd. Ik vind die ontwikkeling fascinerend, maar zie ook dat het onderwijs daar zelf op moet kunnen inspelen”.

De grotere beleidsruimte van HO-instellingen en scholen om hier eigen invullingen mogelijk te maken en zich te profileren noemt Balkenende essentieel. Monopolieposities van instellingen die de keuzevrijheid van studenten en ouders beperken noemt hij “belemmeringen die via regelingen voor kleinschaliger bekostiging tegen gegaan moeten worden”. Ook moet “de interne verantwoording en transparantie van die eigen invulling van de beleidsruimte op orde zijn. Inspectie hoeft dan minder belemmerend en bureaucratisch te zijn”.

Tegen ScienceGuide onderstreepte Balkenende dat de leerrechten als beleidsconcept in die visie overeind blijven staan. Ook voor de volgende kabinetsperiode “moeten we die lijn nu niet ineens gaan loslaten. Ik houd aan dat perspectief vast. Dat zijn wel een paar piketpalen die ik wil slaan”. Ook voor de formatie straks dus? “Jazeker, zet dat er inderdaad maar bij. Dit zijn piketpaaltjes, ook voor de kabinetsformatie om de belangrijke onderwerpen nu al duidelijk aan te geven”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK