Blokkade dreigt voor leerrechten

Nieuws | de redactie
18 oktober 2006 | De invoering van leerrechten in het HO lijkt vrijwel onmogelijk geworden. Roel in’t Veld heeft als bestuurder van het Studielink-concept moeten concluderen dat hij “van oordeel [is] dat de noodzakelijke voorwaarden voor een vertrouwenwekkende implementatie –in het bijzonder betreft dat de wijze van participatie van de IB-Groep in Studielink- onvoldoende zijn vervuld. De consequentie hiervan is dat Studielink 2 vooralsnog niet in productie zal worden genomen.” Daarmee ontvalt een essentiële voorwaarde voor een betrouwbare invoering van de leerrechten, zoals deze in de debatten in de Tweede Kamer daarover was geformuleerd.

Nog in de hoorzitting gisteren over de ‘spoedwet-HO’ kwam naar voren, dat een gedegen invoering van Studielink voor de instellingen een conditio sine qua non is om de leerrechten naar behoren te kunnen invoeren en verwerken in de eigen organisatie en financiering.

Uit de gang van zaken is op te maken, dat de IB-Groep niet in staat bleek “de noodzakelijk geachte voorwaarden voor succesvolle implementatie tot stand te brengen.” zoals de Studielink-bestuurder dit formuleert. Ook zou OCW het niet hebben aangedurfd de IB-Groep tot een betere samenwerking op dit punt te sommeren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK