Bredere inzet promotievouchers hbo

Nieuws | de redactie
9 oktober 2006 | OCW gaat akkoord met de gedachte dat de promotievouchers voor docenten van hogescholen breder ingezet kunnen worden. In de beantwoording van de vragen bij de begroting geeft de minister aan dat het haar vooral gaat om “upgrading van het niveau van de hogeschooldocenten.” Daarbij wil OCW de professionaliteit van medewerkers doen vergroten, in het bijzonder voor de uitvoering van toegepast onderzoek en kenniscirculatie.

“Ik zie dit als een noodzakelijke voorwaarde om de gemiddelde kwaliteit van het hoger onderwijs naar een hoger niveau te brengen.”  De minister is nog in overleg met de HBO-raad over de opstelling van relevante indicatoren om de inzet van de promotievouchers kwalitatief te monitoren. “Om te kunnen beoordelen of de middelen goed besteed worden, moeten er duidelijke indicatoren worden geformuleerd. Het aantal doctorstitels dat door hbo-docenten wordt verworven is er daarvan één, maar ik kan mij voorstellen dat ook andere indicatoren betekenisvol zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK