Bruins slankt spoedwet af

Nieuws | de redactie
24 oktober 2006 | Na felle kritiek op de spoedwet heeft staatssecretaris Bruins daar een aantal controversiële elementen uitgehaald. Uit de schriftelijke inbreng van de fracties bleek al dat de Tweede Kamer in meerderheid tegen de spoedwet in huidige vorm is. PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie vinden dat de spoedwet zich moet beperken tot datgene wat voor de invoering van leerrechten noodzakelijk is. D66 en de SP zijn ronduit tegen de spoedwet; D66 spreekt zelfs van “broddelwerk”.De onderwerpen medezeggenschap, associate degree, accreditatie en de positie van de lerarenopleidingen zouden daarom uit de spoedwet gelicht moeten worden, zo vindt de Tweede Kamer. Verschillende fracties benadrukken dat het ‘niet verantwoord’ is de wet in zijn huidige vorm in te voeren. Zo constateren PvdA en VVD een gebrek aan draagvlak, waarbij de VVD overigens vindt dat het veld onvoldoende meewerkt.

OCW heeft naar aanleiding van de bezwaren van de Tweede Kamer de spoedwet aangepast. De onderdelen die betrekking hebben op zorgplicht voor de medezeggenschap, hersteltermijn accreditatie en universitaire lerarenopleidingen zijn eruit gehaald. Wel houdt Bruins vast aan de artikelen die betrekking hebben op de associate degree en het voorstel over de voor bekostiging mee te tellen studenten, waarbij de casus van de CHN – die misbruik werd verweten – expliciet wordt genoemd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK