Cohen nuanceert Wouter Bos over IP

Nieuws | de redactie
4 oktober 2006 | De felle kritiek van Wouter Bos op het Innovatieplatform en voorzitter Jan Peter Balkenende overtuigt niet iedereen binnen de PvdA. Tijdens een discussie over de Amsterdamse kenniseconome liet burgemeester Cohen blijken de lijn van Bos zeer afstandelijk te benaderen.

Langs twee lijnen werd de PvdA-kritiek op het IP weersproken. Ten eerste kwam naar voren, dat deze zeer voorbarig is.   Landen als Finland hadden met hun IP en kennisbeleid bewust een decennium of langer de bakens verzet en hun investeringen en beleidsingrepen duurzaam voortgezet en volgehouden. Dat ons land na drie jaar pogen al zou ophouden en de aanpak als mislukt zou opgeven, werd weinig overtuigend gevonden. Cohen gaf te kennen, dat deze benadering hem –ook vanuit de ervaring met de Amsterdamse kennissector- meer aansprak dan het betoog van Wouter Bos.

Ten tweede kwam naar voren, dat de creatieve industrie als prioriteit van beleid en zwaartepunt van innovatie veel aan het IP te danken had. “Zonder het IP hadden we als Amsterdamse innnovatie- en kennissector hier niet gezeten. Juist de grote rol van de creatieve industrie heeft het IP op de agenda gezet.” Het belang van deze sector, met name ook voor Amsterdam, werd in de discussie nadrukkelijk bevestigd.

Cohen werd uitgedaagd hier conclusies aan te  verbinden, ook in het licht van de categorische afwijzing van Balkenende’s aanpak terzake door Wouter Bos. De burgemeester gaf daarop in milde termen aan, dat hij op dit beleidsterrein een andere visie dan Bos voorstond.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK