De komst van de HBO-jurist in het juridische beroepenveld

Nieuws | de redactie
18 oktober 2006 | “De HBO student die zich met recht bezighoudt moet zich realiseren dat hij veel meer hulpverlener dan jurist wordt”, zo schreef lector Eric van de Luytgaarden in het veel gelezen artikel ‘Is de hbo-jurist welkom?’ Ook stelde hij daarin dat de HBO-jurist zijn rol in de juristenwereld zal moeten ‘bevechten’. Drie juristen van de opleiding Rechten van de HvA stellen daar tegenover dat het enthousiasme van bedrijven voor HBO- juristen nu al groot is. Ook krijgt de HBO-jurist volgens hen niet zozeer de rol van hulpverlener, als wel van paralegal:

“De paralegals gaan hun taken vervullen in een maatschappij waarin het marktdenken zich verder ontwikkelt waardoor bestaande beroepsmonopolies voor wo-juristen ter discussie komen te staan. Veranderingen in werkprocessen zijn zichtbaar bij het openbaar ministerie en rechterlijke macht en bieden eveneens mogelijkheden voor hbo-juristen. Als laatste maatschappelijke tendens noemen wij de vergrijzing met een verwachte schaarste aan afgestudeerde wo-juristen.
Door de inrichting van het hbo-onderwijs is de afgestudeerde gewend om projectmatig te werken in steeds wisselende teamsamenstellingen. Ook het organisatiedenken is de hbo- jurist vertrouwd. Deze praktische en op beroepshouding gerichte benadering van het hbo-onderwijs wordt gecombineerd met inhoudelijke juridische kennis. In de opleiding zijn bijvoorbeeld de rechtsgebieden straf(proces)recht, privaat(proces)recht en bestuurs(proces)recht verplichte vakken voor alle studenten. De afgestudeerde is dankzij deze inhoudelijke kennis in staat juridisch standaardwerk te verrichten. Denk hierbij binnen de advocatuur bijvoorbeeld aan formele ontbindingen in het arbeidsrecht, niet-conflictueuze echtscheidingen en schuldsanering. Bij de gemeentes zal de afgestudeerde zich bijvoorbeeld bezighouden met het behandelen van bezwaarschriften. Naarmate de afgestudeerde langer in dienst is, zal hij zich meer als inhoudelijk juridisch specialist kunnen profileren”.

Lees hier het artikel van Mr. T. ’t Hooft, mr. dr. C.L. Hoogewerf en mr. E.M. Oudejans, dat eerder verscheen in het Nederlands Juristenblad.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK