Digitale Universiteit gaat op in Surf

Nieuws | de redactie
13 oktober 2006 | “Wij beschouwen ons als een auto die steeds van rijbaan moet veranderen”, zegt Norbert Verbraak, voorzitter Raad van Toezicht DU. De Digitale Universiteit houdt dan ook op te bestaan in haar huidige opzet.

“De aan de DU deelnemende instellingen vinden dat er zonder support van het ministerie geen goede basis meer is om het initiatief DU in stand te houden. En al eerder vonden we dat we continuïteit moesten zoeken in een veel sterkere samenbindende kracht in het hoger onderwijs en die vinden we in SURF. SURF bindt alle instellingen en heeft een goede succeshistorie.”

Naast zijn veel kennisproducten als handboeken en rapporten is op metaniveau veel kennis opgebouwd. Hoe doen we een project en hoe zorgen we dat een project iets blijvends oplevert? Hoe werken we aan business cases, exploitatiemodellen enzovoorts? Die kennis zit voor een deel bij projectleiders en ook bij de DU-medewerkers. Om dit netwerk in stand te houden werkt de DU samen met SURF om de continuïteit van kennisnetwerken rond geselecteerde thema’s te waarborgen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK