Duitse studenten zijn stukken gemotiveerder

Nieuws | de redactie
12 oktober 2006 | Duitse eerstejaars studenten economie en bedrijfskunde hebben meer vakkennis in huis, be

heersen vaardigheden beter en zijn op alle vlakken gemotiveerder dan hun Nederlandse collega’s. Dat blijkt uit vier psychologische testen die de faculteit economie en bedrijfswetenschappen die de Universiteit Maastricht voorlegde aan 1580 eerstejaars bachelors (twee lichtingen).

Allereerst blijkt dat de ‘intrinsieke’ motivatie – leren om te weten, en niet om bijvoorbeeld een docent tevreden te stellen – onder Duitsers groter is dan bij Nederlanders. Ook koesteren buitenlanders meer geloof in de eigen cognitieve vaardigheden en scoren ze het hoogst op inzet, interesse en ‘affectie’ voor het vakgebied. De verschillen zijn het grootst tussen Duitse vrouwen en Nederlandse mannen.

Komen deze verschillen ook tot uitdrukking in de prestaties? Ja. Zelfs in een vak als statistiek, dat op Nederlandse middelbare scholen veel aandacht krijgt, overtreffen de Duitsers de Nederlanders. In wiskunde is het verschil nog groter.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Webspijkeren, bedoeld om inzicht te krijgen in kennishiaten van vwo-scholieren uit de Tweede Fase. Daarin ligt de nadruk minder op kennisoverdracht en meer op het aanleren van vaardigheden. Maar zelfs op dit terrein blijken de Duitsers, die nota bene gevormd zijn in een traditioneler model, de Nederlanders af te troeven.

Bron: Observant


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK