‘Er bestaat geen artistieke praktijk zonder blinde vlekken’

Nieuws | de redactie
6 oktober 2006 | "Wie wil pleiten voor meer onderzoek in de kunsten, voor meer onderzoek door kunstenaars, zou dat niet moeten doen met het doel om van de kunstenaar een documentalist te maken en van het kunstwerk een transparant medium van verslaglegging." Dit is de visie van Camiel van Winkel, lector beeldende kunst  aan de Academie voor Kunst en Vormgeving/St Joost van Avans Hogeschool. Zijn essay over het wezen van onderzoek in deze sector van het hbo en de cultuur is een mooi voorbeeld van de rol die lectoren spelen in de kwaliteitsverhoging van het hbo en de relaties van de verschillende opleidingen met hun maatschappelijke omgeving en beroepenveld.

 

“Wat zou onderzoek in de kunsten kunnen behelzen? Is elke kunstpraktijk een vorm van onderzoek, of moet er aan specifieke randvoorwaarden en protocollen worden voldaan? Onderzoek in de kunsten is niet van belang omdat de zogenaamde kenniscomponent van het artistieke proces evident is, maar juist omdat die kenniscomponent in het geheel niet evident is. De balans tussen objectiveerbare en niet-objectiveerbare aspecten van de kunstproductie springt voortdurend heen en weer, in een nerveuze wisselwerking tussen bewuste en onbewuste, individuele en collectieve impulsen. De objectieve kenniscomponent van de artistieke productie is problematisch – niet omdat de kunst een puur subjectieve aangelegenheid zou zijn, maar omdat de bepaling van het objectiveerbare gehalte juist de inzet vormt van een artistiek-retorische strijd, die op het scherpst van de snede gevoerd dient te worden. Op dit retorische slagveld kan niemand op zoek gaan naar bruikbare kennis zonder zich – gewild of ongewild – persoonlijk in de strijd te mengen”.

Lees hier het artikel ‘Flexibele multipliciteiten. Het discours over onderzoek in de kunst’ van Camiel van Winkel. Dit artikel verscheen eerder in het Vlaamse tijdschrift De Witte Raaf.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK