HBO tegen spoedwet

Nieuws | de redactie
13 oktober 2006 | Het kabinet heeft met een spoedwet uitvoering gegeven aan een motie van de kamerleden Tichelaar en Bakker, om de positie van de student te beschermen indien de invoering van leerrechten vooraf zou gaan aan de invoering van de WHOO. In de spoedwet worden enkele onderdelen uit de WHOO gelicht en in de huidige wet, de WHW, ondergebracht. Het gaat om zaken als medezeggenschap, Raad van Toezicht model en studiekeuze informatie. De Raad van State was al zeer sceptisch over deze aanpak en nu is ook de HBO-raad van oordeel dat zo'n spoedwet "behoudens de technische wijzigingen" niet nodig is.

De raad vreest zelfs dat een dergelijke aanpak van de wet- en regelgeving leidt “tot een hybride wet, die op andere uitgangspunten over de verhouding tussen overheid en instellingen is gestoeld dan de huidige wet. Het wetsvoorstel leidt bovendien tot een onnodige extra bestuurslast.” De gelegenheid om via de spoedwet enkele technische wijzigingen in de WHW aan te brengen om de Associate Degree, het verkorte tweejarige hbo- programma, de macrodoelmatigheidstoets en het grenslandenbeleid wettelijk te regelen, stuit op minder bezwaren bij de hogescholenkoepel.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK