HBO wil investeringsagenda

Nieuws | de redactie
20 oktober 2006 | De HBO-raad heeft voor de verkiezingen een eigen agenda voor de investeringen in de periode 2007-2011 gepubliceerd. U vindt de kernpunten en het volledige document hier.

'Investeren in talent, praktijkonderzoek en personeel. Dat is de ambitie van de hogescholen. In ‘Investeren in participatie, innovatie en personeel’, oftewel ‘De Investerings-agenda’, formuleren de hogescholen hun ambities voor de periode 2007- 2011. Ambities die worden ingegeven door het feit dat er in ons land relatief minder hoger opgeleiden bijkomen in de jongere generaties.

Bovendien is er sprake van een verhoudingsgewijs te laag aantal hoger opgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking. Zo zal het tekort aan hoger opgeleiden in 2010 oplopen tot 75.000. Naast het bijdragen aan de noodzakelijke groei van het aantal hoger opgeleiden, zullen hogescholen moeten bijdragen aan de versterking van de innovatiekracht van Nederland. Dit kan onder andere door de verdere versterking van het onderwijs via een grotere koppeling daarvan met praktijkonderzoek, kennisvalorisatie, -circulatie en het praktijkonderzoek.

Ambitie 1: Meer hoger opgeleiden
Het belang van een toename van het aantal hoger opgeleiden staat niet ter discussie. Deze toename van de instroom kan eigenlijk alleen door de hogescholen worden gerealiseerd. Daarvoor zal het aantal mbo’ers moeten toenemen. Bovendien is in dat verband ook het ‘upgraden’ van de beroepsbevolking noodzakelijk (het zogeheten ‘leven lang leren’). Daarnaast zullen hogescholen moeten investeren in de toename van het aantal studenten dat de studie afrondt.
De uitdaging is dus om meer studenten aan te trekken, die pas vertrekken als ze het diploma gehaald hebben. Zonder dat er concessies worden gedaan aan het niveau en de kwaliteit van het hbo-onderwijs.

Ambitie 2: Toename kenniscirculatie tussen hogeschool en bedrijf / instelling
Hogescholen willen het onderzoekend vermogen van hun studenten verhogen. Daartoe brengen zij hen in aanraking met ontwerp en ontwikkeling, en vormen van toegepast onderzoek. De onderzoeksactiviteiten dienen vorm en inhoud te krijgen in sterke verwevenheid met de reguliere onderwijspraktijk. Stages en afstudeeropdrachten zullen worden ingezet bij het toegepast onderzoek van hogescholen. De onderzoeksactiviteiten van hogescholen zijn daarnaast bedoeld bij te dragen aan innovatie in de beroepspraktijk.
 
Ambitie 3: Investeren in de docent als professional
Willen de hogescholen adequaat invulling kunnen geven aan de taakstelling voor het hbo, dan zal er fors moeten worden geïnvesteerd in de docent als professional. Zij zullen invulling moeten geven aan meer aandacht voor aandacht en reflectie in de bacheloropleiding, toename van het aantal afgestudeerden op masterniveau en versterking van de kenniscirculatie en toegepast. De investering in de docent betreft een toename van docenten met een mastergraad èn een groei van het aantal gepromoveerde docenten.’

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK