Kafka in Holland

Nieuws | de redactie
11 oktober 2006 | De Kafkabrigade rukt nu ook in Nederland uit. Na het Belgische voorbeeld van staatssecretaris Van Quickenborne kunnen overheden, burgers en ambtenaren die zijn vastgelopen in het woud van wet- en regelgeving de brigade als ambulancedienst oproepen. Het is een methode om overbodige bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Niet de overheidsorganisatie, maar het probleem vanuit het perspectief van de direct betrokken burgers, instellingen of ondernemers staat centraal.


De Kafkabrigade voert een kortlopend onderzoek uit naar knelpunten in het functioneren van overheden en (semi-)publieke organisaties. De problemen van een burger of ondernemer worden volledig geanalyseerd en in kaart gebracht. Hoe is het proces verlopen? Met welke instanties heeft hij of zij contact gehad? Welke knelpunten hebben uitvoerders ervaren? Vervolgens wordt het verhaal van deze burger/ondernemer op papier gezet en bespreken we het verhaal in een ‘Functioneringsgesprek’ met alle betrokkenen: uitvoerders, beleidsmakers en politici. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk welke ‘kafkaiaanse’ situaties er bestaan en wat een eerste stap in de richting van de oplossing kan zijn.

De Belgische bewindsman legt op zijn site waarom hij Franz Kafka’s naam aan zijn beleid en actieplannen verbindt: ‘We hebben de inspiratie voor de naam van onze site bij Franz Kafka gevonden, de schrijver die zich in zijn werk als geen ander afzette tegen de onverschilligheid van de staat. Kafka schrijft over de onmacht van de burger tegenover de almacht van een ongenaakbare, arrogante overheid die weinig of geen voeling heeft met de realiteit. Herkenbaar? Natuurlijk. Want ook bij ons zijn er absurde regeltjes, procedures die alleen bedoeld lijken om ons het leven zuur te maken, onbegrijpelijke formulieren, voorschriften waarvan niemand meer weet waar ze voor dienen – als ze ooit ergens voor hebben gediend. Kortom, kafkaiaanse toestanden. Daar willen wij wat aan doen.

Franz Kafka werd op 3 juli 1883 geboren in een joods gezin in Praag. Na het gymnasium studeerde hij Duitse literatuur aan de Karlsuniversität in Praag. Ontgoocheld stapte hij na een tijdje over naar de rechten en in 1906 promoveerde hij als jurist. Na een korte carrière als advocaat begon hij in de verzekeringsbranche. Maar het literaire bloed kruipt waar het niet gaan kan: veertien jaar lang leidde Kafka een dubbelleven, overdag klerk, ’s nachts schrijver. Toen hij in 1924 aan tuberculose overleed, liet hij ondanks zijn korte leven een indrukwekkend oeuvre achter.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK