KNAW houdt vast aan ‘Meertens Instituut’

Nieuws | de redactie
16 oktober 2006 | P.J. Meertens (1899-1985), de door het werk van Voskuil ook literair vereeuwigde volkskundige, is niet 'fout' geweest in de Tweede Wereldoorlog. Hij was geen lid van de NSB of  andere organisaties die na de oorlog als fout werden aangemerkt. Meertens heeft ook niet voor de bezetter gewerkt. Dit zijn de conclusies van een commissie van de KNAW onder leiding van Hermann von der Dunk, die vandaag haar rapport uitbrengt. De Akademie ziet dan ook geen reden om de naam van het Meertens Instituut te wijzigen.


De commissie baseert haar bevindingen op uitgebreid archiefonderzoek en interviews met personen die Meertens ofwel persoonlijk hebben gekend ofwel onderzoek naar hem hebben gedaan. In de archieven uit de oorlogsjaren wordt Meertens niet genoemd als iemand die op enigerlei wijze in dienst stond van de Duitse bezetter. Wel had Meertens contacten met instellingen en personen die verbonden waren met het Rijkscommissariaat of met instellingen die samenwerkten met de bezetter. Die contacten vloeiden voornamelijk voort uit zijn betrokkenheid bij de poging tot oprichting van een Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur.

Het bestuur van de KNAW besloot de onderzoekscommissie in te stellen na een brief van Hans Derks, socioloog en historicus, waarin hij Meertens van samenwerking met de Duitse bezetter beticht en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het Meertens Instituut en de KNAW doofpotpolitiek verwijt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK