Lectoraat Erfgoed van start

Nieuws | de redactie
17 oktober 2006 | De AHK komt met een lectoraat gewijd aan het cultureel erfgoed. Lector en museumkenner Peter van Mensch stelt vast dat in de samenleving de belangstelling voor cultureel erfgoed toeneemt. Dit komt voort uit “nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen. Door te documenteren en te ordenen probeert men greep te krijgen op de diversiteit en de complexiteit van de wereld.”

Interesse in erfgoed is daarom, aldus Van Mensch, niet een kwestie van zoeken naar een (nationale) identiteit, maar veel meer het vertrekpunt om met “anderen in gesprek te gaan”. De nieuwe lector is een internationaal veel gevraagde gastdocent en spreker en is als adviseur stelselmatig betrokken bij de inhoudelijke functionele herbezinning van musea in Nederland en België.

Van Mensch heeft de opdracht om bij te dragen aan een integrale en geïntegreerde benadering van cultureel erfgoed en de theorievorming daaromtrent. Er is namelijk vanuit de afzonderlijke erfgoedsectoren (musea, archieven, monumentenzorg en archeologie) behoefte aan samenwerking en een bredere benadering van het erfgoedvraagstuk. Daarnaast zal het lectoraat een bijdrage leveren aan de discussie over omgevingsgerichte vraagstukken zoals stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, de rol van musea in de kennissamenleving en als economische factor in de beleveniseconomie of de rol van erfgoed in de multiculturele samenleving.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK