Meer ruimte voor kennismigranten

Nieuws | de redactie
9 oktober 2006 | Buitenlandse artsen die in Nederland een opleiding volgen tot specialisten alsmede wetenschappelijk onderzoekers kunnen eenvoudiger tot ons land worden toegelaten voor hun werk. Niet-Europese studenten kunnen bovendien makkelijker stage lopen want werkgevers hoeven voor zulke migranten geen tewerkstellingsvergunning meer aan te vragen.  

De soepelere toelating is bedoeld om de Nederlandse kenniseconomie te versterken en het groeiende tekort aan hoogopgeleide werknemers aan te vullen. Deze nieuwe maatregel van het kabinet gaat al vanaf 1 november in. Buitenlandse artsen in opleiding tot specialist vallen voortaan onder de kennismigrantenregeling. Zij kunnen daaarom via een snelle IND-procedure voor vijf jaar in Nederland werken. Kennismigranten onder de dertig moeten minimaal 33.363 euro bruto per jaar verdienen. Als ze ouder zijn, moet hun salaris hoger zijn dan 45.495 euro. Dit looncriterium vervalt voortaan voor universitair docenten en postdocs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK