OCW-topman gispt partijen om program

Nieuws | de redactie
5 oktober 2006 | De hoogste ambtenaar van het ministerie van OCW is zeer kritisch over de aangekondigde bezuinigen op het ambtenarenapparaat. ‘Je leest in de verkiezingsprogramma’s nergens wat er niet goed georganiseerd is,’ stelt secretaris-generaal Van der Steenhoven. Hij beoordeelde de verkiezingsprogramma’s van CDA, VVD en de PvdA tijdens een symposium van PM daarom negatief en wees erop dat bureaucratie juist door de politiek zelf in de hand wordt gewerkt. ‘Als de tassen op school te zwaar worden, wordt minister Van der Hoeven door de Kamer verzocht een 'zeulnorm' te verzinnen.

Als een imam iemand de hand niet wil schudden, wordt de minister gevraagd een gedragscode te ontwikkelen. Bewindslieden hebben de neiging dergelijke vragen bijna altijd te bedienen. Daar vraagt het systeem om.’ De OCW-topman steekt wel de hand in eigen boezem, omdat ‘wij te laat reageren op maatschappelijke signalen.’ Van der Steenhoven verdenkt de drie grootste partijen van korte termijn gewin motieven. ‘Het vervelende van deze periode is dat je goed scoort als je vindt dat er minder ambtenaren nodig zijn. Het lijkt wel of de bezuiniging van 2,5 miljard euro als restpost op de balans is opgenomen.’

Maatschappelijke problemen zijn volgens Van der Steenhoven in deze tijd veel meer sectoroverstijgend en Den Haag iw hier niet op ingericht: ‘De huidige departementale organisatie is daar niet goed op aangepast. De departementale indeling blijkt een beletsel te zijn.’ Het vergde bijvoorbeeld vijf maanden om de interdepartementale directie Werken en Leren op te kunnen zetten. Toch pleit de ambtelijke top niet voor een nieuwe organisatie van de rijksdienst. ‘Departementale herindeling duurt te lang.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK