Spoedwet HO bevalt Raad van State niet

Nieuws | de redactie
10 oktober 2006 | Met een spoedwet beoogt OCW enkele kernpunten van de WHOO door te voeren die noodzakelijke voorwaarden zijn voor de invoering van leerrechten. Deze blijken verder te strekken dan in eerdere debatten in de Kamer naar voren kwam.

Zo zal de rechtsgang bij klachten en geschillen worden vereenvoudigd door één loket per instelling en één algemeen college van beroep. Instellingen moeten zorgen voor volwaardige medezeggenschap van studenten en ook de governance wordt gewijzigd bij spoedwet: bestuur en toezicht moeten strikt gescheiden zijn in een CvB en een onafhankelijke RvT. Staatssecretaris Bruins zegt dan ook : “De spoedwet haalt die onderwerpen uit de WHOO naar voren zodat ze tegelijkertijd met het nieuwe leerrechtensysteem kunnen ingaan.”

LSVb-voorzitter Irene van den Broek is verbaasd over deze opzet: “De spoedwet regelt veel, maar niet wat hij zou moeten regelen.” Ook de Raad van State is not amused, omdat nu een fundamenteel deel van de kaderwet voor het HO via een spoedprocedure doorgevoerd zou worden. Ook studentenbond ISO vraagt zich -met de Raad van State- af of het ‘zorgplicht’concept als het ware één op één gekopieerd kan worden in de de huidige wet en regelgeving op basis van de vigerende WHW. “De spoedwet zou door deze onduidelijkheden eerst zorgvuldig moeten worden bekeken met alle partijen in het veld. Door de haast die bij deze wet geboden is, is er geen tijd voor de zorgvuldige behandeling die deze wet verdient,” vreest voorzitter Den Bak.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK