Vertroebelt missie van universiteiten?

Nieuws | de redactie
4 oktober 2006 | Op het Maatrichtse ELM-congres over de Europese arbeidmarkt voor graduates houdt Wim Gijselaers van de UM een keynote over het debat over de opleidingen en hun profielen in het wo. De hoofdlijnen van zijn betoog zal zijn, dat "universiteiten het spoor bijster lijken te zijn in discussies over de inrichting van hun opleidingen. Alle instellingen zijn onder druk van beoordelende en regelgevende instanties de nadruk gaan legen op het prepareren van hun afgestudeerden op de arbeidsmarkt; zelfs bij de instellingen die vanouds het belang van een intellectuele traditie benadrukken, valt te zien dat hun missie nu enigszins vertroebeld raakt.De profielen van de opleidingen bewegen zich tussen de tegengestelde opvattingen dat academici ofwel op het moment van hun afstuderen klaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, ofwel voorbereid moeten zijn op levenslang leren.   De laatste visie vereist een nadruk op het ontwikkelen van brede academische vaardigheden, terwijl de eerste meer waarde hecht aan vakinhoudelijke kennis, hetgeen in de ogen van de academicus al snel gelijk gesteld wordt met een veredelde Beroepsopleiding. Het debat over profielen van opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs is vertroebeld door normatieve opvattingen over hoe hedendaagse universiteiten zich aan de snel veranderende wereld zouden moeten aanpassen.

In mijn voordracht betoog ik dat universiteiten meer gebruik zouden moeten maken van onderzoeksresultaten uit de cognitieve wetenschappen bij het vormgeven van nieuwe curricula. Aan de hand van recent binnen de UM gevoerd onderzoek naar expertise-ontwikkeling van studenten, en de wijze waarop afgestudeerden competenties ontwikkelen bij de entree op de arbeidsmarkt wordt getoond dat normatieve opvattingen niet volstaan om curriculumdoelstellingen te realiseren.  Onze onderzoeksresultaten confronteren universiteiten met de vraag hoe ze studenten kunnen voorbereiden op de sterk veranderende arbeidsmarkt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK