Vlaamse revolutie in het HO?

Nieuws | de redactie
5 oktober 2006 | Vlaanderen kent veel universiteiten en hogescholen op klein territoir. Het debat over ‘optimalisering’ van bestel en HO-aanbod is dan ook fel. Bij de opening van het academisch jaar kondigde de Universiteit Gent een revolutie aan. Rector Paul van Cauwenberge  stelde voor één Universiteit Vlaanderen op te richten, waarin het onderwijsaanbod over heel de regio gebundeld en afgestemd wou worden. Zowel de efficiency als het kwaliteitsmaatwerk zouden daarmee gediend zijn, terwijl een goede spreiding over de locaties zonder onnodige doublures gerealiseerd kan worden.


Onderwijsminister Frank Vandenbroucke kwam bij zijn optreden in Gent in een pikante situatie. Hij pleit sterk voor optimalisering, dus taakverdeling en schaalvergroting, op basis van kwalitatieve afspraken en ambities. Maar zoveel revolutie leek hem al te gortig. De minister wees erop dat één Vlaamse instelling de gezonde rivaliteit tussen verschillende HO- aanbieders zou kunnen smoren.

Juist op het punt van meer kwalitatieve concurrentie wil hij dat Vlaanderen zich actiever opstelt. Zo was hem de geringe impact op het debat opgevallen van de middelmatige positie van Vlaamse universiteiten in de Jiao Tong ranking. En dat terwijl relevante collega-instellingen als Utrecht en Leiden, laat staan Oxford en Cambridge, zoveel sterker uit de bus kwamen, zo wees Vandenbroucke zij gehoor op enige lastige feiten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK