VWO-leerlingen krijgen studentmentor vanuit universiteiten

Nieuws | de redactie
25 oktober 2006 | Vandaag gaat het landelijke ‘ß 1 op 1’ studentmentorenproject van tien universiteiten van start bij de Technisch Universiteit Delft. De komende twee jaar gaan bèta- en techniekstudenten vwo-leerlingen met een N- profiel (een profiel met natuurkunde) op meer dan honderd middelbare scholen ondersteunen bij het maken van een goede studiekeuze.Doordat de studentmentoren slechts een paar jaar in leeftijd verschillen met de vwo-leerlingen is de drempel voor een persoonlijk gesprek laag. Ook ondersteunen de studentmentoren docenten bij het aantrekkelijk maken van het bèta-onderwijs, bijvoorbeeld door ontwerplessen in te voeren. Elke universiteit werkt samen met scholen uit de eigen regio. Het Stanilas College en het Grotius college in Delft, en zo’n 35 andere scholen in de regio zijn enthousiast ingegaan op het aanbod van de TU Delft.

Doel van het project is een meer bewuste studiekeuze waarin vwo- leerlingen meer zicht krijgen op de eigen wensen en mogelijkheden en ook beter geïnformeerd zijn over de verschillende beroepen in de techniek en natuurwetenschappen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen veel waarde hechten aan de adviezen van een professional, maar helaas nauwelijks in aanraking komen met deze groep. Via het netwerk van studentmentoren is het mogelijk meer contact tussen leerlingen en professionals tot stand te brengen.

De deelnemende universiteiten vinden het belangrijk dat leerlingen bij de juiste studierichting terecht komen omdat dit de kans op een succesvol studietraject enorm verhoogd. De opleidingen hopen daarnaast dat meer leerlingen voor een bèta– of technische opleiding gaan kiezen doordat ze een veel gevarieerder beeld krijgen van de beroepsperspectieven en kennismaken met de ontwerpende, ondernemende, dienstverlenende en kunstzinnige aspecten van bèta- en technische beroepen. Dit is belangrijk omdat het bedrijfsleven een schaarste aan natuurwetenschappers en ingenieurs verwacht door de vergrijzing binnen de sector, dalende studentaantallen en een toenemende vraag naar creatieve, ondernemende hoogopgeleide bèta’s. Veel prangende maatschappelijke problemen zoals het energievraagstuk, de vastlopende mobiliteit en het gebrek aan zorgmogelijkheden voor ouderen vragen om een bijdrage van breed opgeleide ingenieurs en natuurwetenschappers.

Binnen het Delftse project is specifieke aandacht voor leerlingen die als eerste uit hun familie gaan studeren en voor meisjes. De meeste scholen werken met een koppel van een mannelijke en een vrouwelijke mentor. Op scholen met veel allochtone leerlingen worden rolmodellen ingezet die laten zien dat het mogelijk is de hindernissen te overwinnen waar deze groep mee te maken heeft.

Tijdens de startbijeenkomst worden de studentmentoren getraind in het luisteren naar en begeleiden van VWO-leerlingen en gaan ze onder leiding van een docent van één van de deelnemende scholen in debat over alle vooroordelen die heersen over bètastudies.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK