Waarom sommige Amsterdamse moslims radicaal worden

Nieuws | de redactie
23 oktober 2006 | In het onderzoeksrapport Processen van radicalisering. Waarom sommige Amsterdamse moslims radicaal worden stellen UvA-onderzoekers Jean Tillie en Marieke Slootman dat 2% van de Amsterdamse moslims gevoelig is voor radicalisering. De onderzoekers doen aanbevelingen om radicalisering te voorkomen en bestrijden.De gemeente Amsterdam gaf in 2005 de opdracht voor het onderzoek aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers, dr. Jean Tillie en drs. ir. Marieke Slootman, deden onderzoek onder meer dan 300 moslims, onder wie twaalf jonge moslims die het radicaliseringsproces hebben doorlopen.

Het onderzoek richt zich op moslims die een verhoogde kans hebben om te radicaliseren omdat zij er enerzijds een orthodoxe geloofsinvulling op nahouden, en anderzijds een sterk politiek wantrouwen koesteren. Orthodoxie leidt echter niet automatisch tot politieke onvrede, en andersom, aldus Tillie en Slootman. Het is de combinatie van beide factoren die moslims ontvankelijk maakt voor radicalisering. Zo’n 2% van de Amsterdamse moslimgemeenschap voldoet aan deze kenmerken, voornamelijk jongeren tussen 16 en 18 jaar met een middelbare opleiding.

Om radicalisering te voorkomen moet volgens de IMES-onderzoekers het maatschappelijke en politieke vertrouwen onder moslims vergroot worden bijvoorbeeld door discriminatie en een negatieve bejegening van de islam tegen te gaan en door een versterking van het maatschappelijk middenveld. Ook het sociaal isolement van veel moslims moet doorbroken worden, en daarbij zien Tillie en Slootman een belangrijke rol weggelegd voor moskeebesturen en allochtone organisaties. Radicaliserende jongeren zouden niet buitengesloten moeten worden, maar juist actief moeten worden ondersteund om verdere radicalisering tegen te gaan. Ook pleiten de onderzoekers voor een meer ontspannen omgang met orthodoxie in Nederland en is het belangrijk dat de diversiteit in de islam beter belicht wordt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK