“Weg met schraalhans keukenmeester”

Nieuws | de redactie
16 oktober 2006 | Henk Pijlman is gekozen tot lid van het bestuur van de HBO-raad. De Hanze-voorzitter zet in een opiniestuk uiteen hoe hij aan kijkt tegen de actuele ontwikkeling van het HO- beleid en het hbo in den brede. “Onze hogeschool wil in Assen een brede bacheloropleiding techniek opzetten, plus een gespecialiseerde professionele technische master. Dit wordt ondersteund door het bedrijfsleven. Dat verdient ook waardering en bekostiging vanuit de publieke sector. Geen bekostiging voor zo’n maatschappelijk zeer gewenste technische master, maar wel voor een master archeologie? Dat is niet uit te leggen.”De regering mag wel eens wat trotser worden op de hogescholen. En Den Haag moet ophouden met het flirten met private partijen in het hoger onderwijs. Hogescholen leiden steeds meer jongeren op. Van alle studenten volgt nu al 70% een studie aan een hogeschool, en 30% aan een universiteit. In het hoger beroepsonderwijs werden 25 jaar geleden 150.000 jongeren opgeleid. Nu bijna 400.000. Het hbo is vernieuwd en kan zich internationaal meten, ondanks het feit dat schraalhans keukenmeester was de afgelopen jaren. In 10 jaar daalde de vergoeding per hbo-student met 15%. Het wordt tijd dat Den Haag zijn waardering voor de prestaties van de hogescholen  uitspreekt. Op 22 november zijn er landelijke verkiezingen. Ik geef vier uitgangspunten als pijlers voor de onderwijsparagraaf in het nieuwe regeerakkoord waarbij trots op de publieke sector de leidraad moet vormen.

1. Onderwijs, dus ook hoger onderwijs, behoort tot de nationale publieke infrastructuur. Weg met het geflirt met de private sector, waar het allemaal zoveel beter zou zijn … totdat je erachter komt dat dat nogal tegenvalt. En geef de private sector zeker niet de gelegenheid om het niveau van het hoger onderwijs te verlagen. Erken de prestaties die de hogescholen leveren. Kom er voor op en investeer. Geef dat onderwijs vertrouwen. Weg met de bureaucratie. Vraag prestaties, maak daar afspraken over en laat de onderwijsinstellingen publiek verantwoording afleggen.

2. Schep alle mogelijkheden voor een volledige implementatie van het bachelor-masterstelsel, inclusief bekostigde hbo-masteropleidingen. Veel meer jongeren dan nu verdienen het om rechtstreeks naar een professionele masteropleiding te kunnen gaan, dus zonder de dure en door velen niet gewenste omweg via het wetenschappelijk onderwijs. Onze hogeschool wil in Assen een brede bacheloropleiding techniek opzetten, plus een gespecialiseerde professionele technische master. Dit wordt ondersteund door het bedrijfsleven. Dat verdient ook waardering en bekostiging vanuit de publieke sector. Geen bekostiging voor zo’n maatschappelijk zeer gewenste technische master maar wel voor een master archeologie? Dat is niet uit te leggen.

3. Verbeter de kwaliteit van het voortgezet onderwijs, zodat leerlingen die naar het hoger onderwijs gaan, beter zijn voorbereid. Veel instromende studenten missen nu basisvaardigheden Nederlands, vreemde talen en wiskunde. Dat is voor die studenten zelf, maar ook voor de universiteiten en hogescholen een steeds groter probleem. Het inhalen van die achterstanden vraagt veel tijd en geld. Zorg ervoor dat het diploma middelbaar onderwijs zijn waarde behoudt. Dan is het ook niet meer nodig om te discussiëren over selectie aan de poort van het hoger onderwijs.

4. Goed onderwijs staat of valt met goed personeel. Regering, investeer dus ruimhartig in salarissen en faciliteiten voor docenten. Docenten moeten zich kunnen ontwikkelen in hun vak en in didactische vaardigheden. Daarbij horen ook goede promotiemogelijkheden. De Hanzehogeschool Groningen investeert zelf de komende jaren een miljoen euro om docenten de gelegenheid te geven te promoveren op onderwerpen die bijdragen aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk. Het hoger onderwijs heeft mensen nodig die de studenten optimaal kunnen begeleiden bij het verwerven van kennis en vaardigheden. In het belang van de studenten, in het belang van onze maatschappij als geheel.

Henk Pijlman,
voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK