Borging centraal voor particulier hbo

Nieuws | de redactie
30 november 2006 | Oud HU-bestuurder Harm Noordhof wordt voorzitter van HBO-Nederland. “Ik ga een nieuwe fase van pionieren in. Die keuze heb ik bewust gemaakt: hier gaan we steviger borgen”.


Hij vertelde ScienceGuide dat de relatief kleine niet-bekostigde hogeschool dicht bij haar kernwaarden moet blijven: “Dat zijn kleinschaligheid en een aanbod van snel studeren voor studenten. Na een periode van opbouw, van een pioniersfase, is het nu tijd dat we de organisatie van onderwijs en processen opwaarderen. Daarbij staat het kwaliteitsaspect voorop”.

Noordhof wil het karakter van het aanbod overeind houden daarbij. Het betreft primair economische opleidingen. “Daarbinnen beschikt de hogeschool over goede specialisaties. Dit pakket scherp organiseren voor de student, is dan heel goed mogelijk. Met de acht vestigingsplaatsen over heel het land zou ook de relatie met het beroepenveld flink versterkt kunnen worden. Daar zijn in verschillende regio’s allerlei mogelijkheden voor”.

Bij de enquêtes onder studenten blijkt HBO-Nederland niet altijd naar wens te scoren op kwaliteitsaspecten. Noordhof wil daarom de pioniersfase afronden. “Ik zet in op een meer kwaliteitsbewuste organisatie van het onderwijs en het aanbod. Maar tevens is er meer aandacht voor de student. Die concurrentie kan bovendien een stimulans bevatten om het rendement voor de student én het bestel te verhogen. Wij bieden een curriculum dat de student in 3 jaar een opleiding kan doen voltooien en dit voor minder dan €2000,- collegegeld per studiejaar. Ook maken we het mogelijk om een vierde jaar ‘gratis’ ingeschreven te blijven om het dan ook goed af te maken en met succes het diploma te krijgen. Concurrentie op prijs is meer dan alleen een kwestie van het tarief per student”.

De nadruk op kwaliteit van de organisatie wil Noordhof verder benadrukken in zijn beleid. Daarbij komt nu ook de onderzoekstaak van het hbo aan de orde. “In deze nieuwe fase zullen we de zaken steviger gaan borgen. De basiskwaliteit moet je gewoon goed verankeren. Op die basis kun je vervolgens met het bedrijfsleven nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Wij beogen lectoraten te ontwikkelen samen met de beroepspraktijk. Het hbo heeft die koers terecht ingeslagen en ook wij zien de kansen die dit voor de kwaliteit van het onderwijs biedt”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK