CDA in de aanval op HO-beleid

Nieuws | de redactie
21 november 2006 | “De beurzen moeten gehandhaafd en het Innovatieplatform moet blijven”. Dit zijn volgens fractievoorzitter Maxime Verhagen de HO-prioriteiten voor de komende kabinetsformatie. “Er is veel kritiek geuit op het Innovatieplatform, maar toch moeten we doorgaan met innovatie, want dat is de enige manier om werkgelegenheid te creëren”.

Daarnaast vindt het CDA het van groot belang tijdens de formatie zowel plannen voor sociaal leenstelsel (PvdA) als academicibelasting (Groen Links) te verhinderen. Ook laakte Verhagen het nieuwe standpunt van de PvdA ten aanzien van de leerrechten: “Vorige week heeft de PvdA besloten dat zij tegen leerrechten is, omdat studenten toch niet wisselen van universiteit, ook als de kwaliteit elders beter is. En dat terwijl de PvdA een week eerder in de Tweede Kamer nog voor de leerrechten stemde. Nu zijn we wel gewend dat de PvdA van standpunt wisselt. Toch vind ik dit een onderschatting van de student. Studenten kiezen heus wel voor kwaliteit”.

Tijdens een gastcollege aan de Universiteit Leiden legde Verhagen uit, dat het HO-beleid bij links niet in goede handen is: “Als het aan de PvdA ligt, dan wordt de studiefinanciering opgeheven. Dat komt natuurlijk hard aan. Van de overheid krijg je dan tijdens de studie niets, behalve geleend geld. De PvdA noemt dit een sociaal leenstelsel, maar ik vind er niets sociaals aan de beurs af te schaffen. Dat werpt drempels op voor arme ouders met kinderen, want juist in die kringen bestaat huiver om te lenen. Ik vind dat niet fair, ik vind dat je samen de kosten moet dragen.

Bij Groen Links ben je de klos na je studie, want dan komt Femke Halsema de academicibelasting ophalen. Ik vind dat een verkeerd signaal. Je hoort belasting te heffen op loon, niet op studie. Het gevaar van deze maatregel is dat mensen na de studie naar het buitenland verhuizen om de academicibelasting te ontlopen. Dan krijg je dus een brain drain, en dat moeten we niet hebben.

Voor het HO zou een linkse coalitie dan ook een ramp zijn, concludeerde Verhagen: “Als er een linkse coalitie komt, dan moet je je eigen studie betalen of lenen (sociaal leenstelsel), dan moet je na de studie ook nog eens een academicibelasting betalen, en tot slot nog een bejaardenbelasting”.

Het Innovatieplatform moet wat Verhagen betreft blijven. De oproep van letterendecaan Geert Booij om de komende jaren meer innovatiegelden beschikbaar te stellen voor letteren, vond bij hem echter geen gehoor: “Er is veel te zeggen voor ondersteuning voor de bètahoek. Daar zie ik in de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven een veel groter multipliereffect op het punt van de werkgelegenheid. Ook in de komende periode vind ik dat we innovatiesubsidies vooral moeten inzetten om de economie een impuls te geven.

Dat laat onverlet dat we wel degelijk vinden dat letteren waarde hebben. Zo is in deze kabinetsperiode besloten tot de oprichting van een Nationaal Historisch Museum. Ook willen we tijdens het onderwijs meer aandacht geven aan geschiedenis”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK